Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 15

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

46 den Staat; zij, bij hem gekomen, reikten hem het Concept, voor de vereeniging der Kerken, opgesteld, door de deputaten der Ned. Ger. Kerken, over. Toen het door Mr. K A P P E Y N E was ingezien, gaf deze zijne verbazing te kennen over het daarbij opgenomen art. 14, en zeide; »Dat is een stoute zet, bij de vereeniging van Kerken, eene stichting van eene particuliere Vereeniging zulk eene voorname en veel eischende plaats te geven." De Synode der Chr. Ger. Kerken te Kampen nam dan ook op dit artikel 14, met 23 tegen 17 stemmen, het hierop, door mij ingediende amendement, aan, hetwelk luidt: „De gezamenlijke Kerken zullen liare eigene Theologische School hebben.

Door die Kerken kunnen echter ook candidaten

van de Vrije Universiteit der Ver. voor Hooger Onderwijs op Geref. grondslag beroepen worden, indien deze Universiteit zich, — wat de Theologische faculteit betreft, — onder toezicht dezer Kerken stelt overeenkomstig de post-acta der Synode 1618, '19."

'k Laat hetgeen te Assen en te Kampen, inzake de opleiding, voorgesteld en aangenomen is, afdrukken, om daardoor de aandacht er op te vestigen, dat te Assen van y>het beginsel", om eene eigene opleiding te hebben, wordt gesproken, en te Kampen niet; en dat daarenboven, deze Synode, oncler zekere voorwaarden, ook candidaten aan de Vrije Universiteit opgeleid wil aangenomen zien. Over dat beginsel nu moeten wij noodwendig straks nog spreken. Eerst gaan wij echter het historisch verloop na, en herinneren of' deelen mede, dat de vereeniging der Kerken niet tot stand kwam, omdat de Kerkengroepen het over de wederzijdsche voorstellen niet eens werden. De Chr. Ger. Kerken, daarna in Synode vergaderd te Leeuwarden (1891), namen het voorstel van de prov. Synode van Friesland aan — Ds. J. v. A N D E L was toen predikant te Leeuwarden — waarin het woord »beginsel" weer wèl voorkwam, het l u i d t : „De Synode handhave het beginsel, dat de Kerk geroepen is, eene eigene inrichting te hebben tot opleiding harer Leeraren, ten minste wat de Godgeleerde vorming van dezen betreft."

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's