Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 68

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 68

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

69 Ds. Bos en Professor NOORDTZIJ schrijven in hunne brochure, dat het, na de benoemingen te Kampen, nog even goed tot ééne gemeenschappelijke Opleiding kan komen, als vóór dien tijd. Dit nu is niet zoo, wij weten wel beter. Dat kan alleen dan, als de nieuw benoemde broederen zeggen: wij hebben voor de oplossing van de quaestie alles over en zullen daarom ons weer als predikant beroepbaar stellen, indien eene vervroegde Synode, met meerderheid van een genoegzaam aantal Kerken, besluit de twee inrichtingen tot ééne gemeenschappelijke te maken. I n die goede verwachting wenschte ik, nu — ondanks velen — de benoemingen toch geschied zijn, dat er tot het verkrijgen van eene vervroegde Synode was en nog werd voortgewerkt. Gewis, het kan nog, wanneer maar de Kerken, in classes en provinciale Synoden vergaderd, zich believen uit te spreken, en eene vervroegde Synode dientengevolge samenkomt en een besluit neemt in den geest van 't voorstel—Bavinck c. s. Het zal onvergetelijk zijn voor duizenden, als onze Theol. School moet wegsterven! Zij is ons van onzen God gegeven. Als een dierbaar kleinood is zij ons door de vaderen der scheiding nagelaten! Zij had de liefde van duizenden bij duizenden ! Door de goede gunste onzes Gods was zij bijna reeds eene halve eeuw tot grooten zegen! Tot voor korten tijd stond zij daar nog in den vollen rijkdom van haren schoonen bloei! De meerderheid en de minderheid moesten vergeven en vergeten; en, eer de dood is ingetreden, als een barmhartige Samaritaan, haar in de aangewezen herberg brengen, waar de wonden kunnen geheeld worden en het gemeenschappelijk voortleven gewaarborgd is! Daartoe helpe ons de barmhartige Hoogepriester, die medelijden w i l hebben met al onze zwakheden ! Dat bidden wij met de woorden van Daniël: »0 Heere,hoor! o Heere, vergeef! O Heere, merk op en doe het, vertrek het niet! Om Uws Zelfs wille, o mijn God! want Uwe stad en Uw volk is naar Uwen Naam genoemd"!

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 68

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's