Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gedachtenisrede uitgesproken in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn - pagina 14

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gedachtenisrede uitgesproken in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn - pagina 14

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

13

brengen, zoodat wij ook in dat opzicht wel van bekrachtiging spreken mogen. Wel is waar, ook gedurende onze bediening bleef strijd en moeite, smaad en hoon niet achterwege; er kwamen oogenblikken, dat wij voor de keus werden gesteld, menschen te behagen of God te volgen, al ging het ook tegen vleesch en bloed in, zoodat wij het uit moesten roepen : Hier scheen ons 't water 't overstroomen : Daar werden wij gedreigd door 't v u u r ; Maar Gij deedt ons 't gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. En nu, ziende op die bekrachtiging, dan herhalen w i j : Ik dank Hem, die mij bekrachtigd heeft, want hoeveel strijd er ook aan de bediening verbonden moge zijn, wij kennen ook het woord van onzen Heere Jezus: Wee u, wanneer alle menschen wel van u spreken, en wederom : De dienstknecht is niet meerder dan zijn Heere en zoo wordt zelfs de bediening een voorrecht om ile plaats door Paulus bekleed. III. Ik dank Hem, namelijk Christus Jezus onzen Heere, die mij in de bediening gesteld heeft. Is er heerlijker plaats te denken dan gesteld te zijn in de bediening van het evangelie der zaligheid ? Hoe heerlijk is de bediening in zijn oorsprong. De bediening toch is geen werk van menschelijke vinding, maar door God zelf eenmaal ingesteld. God zelf is er mede begonnen het evangelie aan menschenkinderen te verkondigen. De Heere Jezus zelf heeft haar ingesteld, voor Hij de aarde verliet, als Hij voor Zijne hemelvaart op den berg het Zijnen discipelen naliet: Gaat dan henen, onderwijst alle de volkeren, dezelve doopende in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes, leerende hen onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat bevel gaf Hij, die het verzekerde: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en tot bemoediging in de bediening er bijvoegde: Zie, Ik ben met ulieden alle de dagen tot de voleinding der wereld. Mij in de bediening gesteld hebbende. Ook Paulus kon hiervan getuigen, God zelf riep hem om als een uitverkoren vat Zijn naam te verkondigen onder vele volken. En hij verzekert het zelf in één zijner brieven, dat zijne bediening van goddelijken oorsprong is, als hij zegt, gezonden te zijn niet van een mensch of door een mensch, maar door Jezus Christus den Heere. Eervol is die plaats niet alleen om den heerlijken oorsprong, maar tevens ook 0111 den naam, die de Goddelijke Insteller er zelf aan gegeven heeft. Die door den Heere in de bediening

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 19 Pagina's

Gedachtenisrede uitgesproken in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 19 Pagina's