Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 70

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 70

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

72 druk mij nog iets sterker dan hij uit, door er de aandacht op te vestigen, dat Dr. K U Y P E R Sr. den door mij gememoreerden weg immers niet een- en andermaal had behoeven te openen, indien hetgeen was overeengekomen reeds meer gaf, m. a. w. zoo iedere latere Synode, krachtens de overeenkomst, de geheele overeenkomst op zijde kon zetten. Nota bene, de meerderheid, om dat te doen, was er, vóór de overeenkomst werd aangegaan. Was het zoo, als onze hooggeachte Redacteur van De Heraut verklaarde, kon men krachtens het overeengekomene terstond en gedurig op het overeengekomene terugkomen, dan heeft Dr. A. K U Y P E R Sr., i n het door mij gememoreerde, een en andermaal overbodig werk gedaan, sterker nog, de door hem qewenschte positie verzwakt. De Redacteur van De Heraut zal mij wel veroorloven, hem te verzoeken, om dit van onzen Dr. K U Y P E R Sr. niet te veronderstellen; want Z. H. G. wist en weet, Gode zij dank, zeer goed wat hij deed en doet. De Redacteur van De Heraut wist ook wel wat hij deed, toen Z. H. G. tegenover de opmerkingen van Ds. W E S T E R H U I S de hulp van Dr. R U T G E R S inriep, wijl deze bij het aangaan der overeenkomst tegenwoordig was. Velen toch weten daarenboven met mij, dat de zaak, als deze Professor gesproken heeft, voor duizenden vrouwen en mannen, zoo goed als uitgemaakt is. 'k Hoop, dat die duizenden het mij ten goede zullen houden, dat ik, met betuiging van mijne ongeveinsde hoogachting voor Dr. RUTGERS, toch vóór en na niet wensch te behooren tot die van Thessalonica, maar wél tot die van Beréa, (Hand. 17 : 11). Den Heere onzen God, en Hem alleen, onvoorwaardelijk te volgen, zie, dat was sinds jaren de bede van mijn hart. I n De Heraut van 4 Januari 1.1. voldeed Dr. RUTGERS aan 't verzoek van den Redacteur van De Heraut. Z. H. G. schreef een zeer groot en belangrijk artikel overdezaak, i n geschil tusschen den Redacteur en Ds. W E S T E R I I U I S . Dr. RUTGERS maakte in dat artikel een paar beteeke-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 70

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's