Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gedachtenisrede uitgesproken in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gedachtenisrede uitgesproken in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn - pagina 15

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

14

zijn gesteld, noemt de God van hemel en aarde zelfs Zijne medearbeiders. Hij verklaart ze te zijn, uitdeelers van de verborgenheden Gods. Hij kondigt ze aan als gezanten van Christus, die bidden, alsof God door hen bade: Laat u met God verzoenen. En visscher der mensehen is de eeretitel, welke de Mond der Waarheid eenmaal aan één Zijner dienaren gaf. Wat voorrecht om in de bediening gesteld te zijn. Alle bouwwerk toch, hetwelk op deze aarde gebouwd wordt, zal straks weer te niet gedaan worden. Maar die in de bediening gesteld zijn bouwen aan een tempel, waarvan Jezus Christus zelf de uiterste hoeksteen is. Een bouwwerk, waaraan telkens levende steenen worden toegevoegd, en die op dat fondament bouwen hetzij goud of zilver of kostelijke steenen, zijn werk zal blijven, al wordt het ook door het vuur beproefd. Ja, wel mag een danktoon gehoord, als Paulus ziet op de plaats, door hem bekleed en het voorrecht bewondert, dat hij in de bediening gesteld is. 't Wil toch niet minder zeggen dan werkzaam te zijn in den dienst van Hem, die van de wolken Zijn wagen maakt en op de vleugelen des winds wandelt. Het zegt ons geplaatst te zijn in den dienst van Hem voor wiens aangezicht de engelen met diep ontzag uitroepen : Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen. Hoe groot is het reeds minister te zijn van den aardschen koning, die toch maar een menschenkind is, wiens adem als een druiventros wordt afgesneden. Maar wat Js. dit nog in vergelijking met het ambt van den verbi divini ïs^^tst^") van den dienaar des goddelijken Woords, in wiens mond God het woord der verzoening gelegd heeft. Daarbij, Paulus is gesteld in de bediening des Nieuwen Tes taments en deze juist maakt de plaats nog veel heerlijker. Was 't reeds voortreffelijk onder het Oude Verbond een gezant des Heeren te zijn, veel hooger plaats is aan den dienaar des Nieuwen Testaments geschonken. Groot was Johannes de Dooper, van wien het Lam Gods getuigde: Onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Dooper, doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. Johannes mocht getuigen : Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij kon nog niet prediken wat de Godsgezanten onder den nieuwen dag mogen verkondigen : God was in Christus de wereld met Zich zeiven verzoenende, hunne zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zij alleen kunnen zeggen : Wij prediken Christus, den Gekruiste. En is dit voorrecht nu groot om de plaats welke Paulus bekleedde, nog grooter wordt dat voorrecht als wij ten slotte

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 19 Pagina's

Gedachtenisrede uitgesproken in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 19 Pagina's