Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beginselen en eischen - pagina 86

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beginselen en eischen - pagina 86

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

-

84

-

la réforme sur 1'accord des classes." Wij aanvaarden verschil ten aanzien ook van het stoffelijk vermogen als Goddelijke ordening. Wii ontkennen het recht van wien ook om uit de staatskas te leven, dat de Overheid door dwang het geld des eenen nemen mag om het aan een ander uit te reiken. Wij willen niet het gansche economisch leven van staatswege zien bestuurd, en straks ook het private leven geheel onder staatsvoogdij zien gebracht. Wij verdedigen het instituut van den particulieren eigendom, ook voor de middelen van productie. Wij wraken de voorstelling, alsof alle arbeiders in ellende verkeeren, en alle andere klassen in weelde, voor het minst in ruimen welstand. Wij vloeken het stelselmatig zaaien van ontevredenheid onder de mindergegoeden. Wij loochenen het recht tot staken in den gewonen zin, als bevoegdheid om te allen tijde, ook binnen den uitdrukkelijk of stilzwijgend overeengekomen tijd der dienstbetrekking, het werk neêr te werpen, nog wèl met den eisch aan den patroon om zich niet van andere hulp te voorzien, zoolang de arbeiders weigeren terug te keeren 2).

1) Louis

DECHAMPS,

t. a. p., bi.

264.

2)

Wie aan den arbeider dit recht toekent om zich betere loonconditiën te verzekeren, moet ook aan den patroon de bevoegdheid geven tijdens den contractueelen termijn het loon te verlagen, met uitsluiting van de arbeiders als zij niet willen toegeven, en verbod om middelerwijl elders werk te zoeken. De Christen-Democraat van 18 Februari 1.1. heeft, tegenover wat ik schreef in de Standaard van 10 Februari, een recht tot staken, als een inhouden van de werkkracht zonder het verband met den patroon te willen loslaten, verdedigd als een noodzakelijk kwaad, zoolang deugdelijke rechtspraak en regeling van de verhoudingen door de wet ontbreekt. Als er toch geschilpunten ontstaan, ontbreekt eene autoriteit om te beslissen. Wel kunnen de arbeiders dan het contract opzeggen, maar zij worden daardoor tevens dikwijls broodeloos, want gelegenheid om elders werk te krijgen, is niet altijd aanwezig. Hierop nu zij geantwoord, dat zeker het bestaan van eene geschikte autoriteit, die over verschilpunten uitspraak zou kunnen doen, aan vele bezwaren te gemoet kwam. Ofschoon men toch te Amsterdam gezien heeft bij de staking van 31 Januari, dat de gemeentewerklieden tot staking besloten trots het bestaan van een scheidsgerecht, en de gebeele regeling voor de beslechting van geschillen als „papieren rommel" op zijde schoven. Voorts zijn de meeste stakingen niet over verschilpunten omtrent de wederzijdsche verhouding. Eene zeer groote cathegorie is die van stakingen om de verhouding gewijzigd te krijgen; met name om hooger loon af te dwingen. Dan komen stakingen dikwijls voor om ontslag aan een of meer werklieden gegeven. De spoorwegstaking van 31 Januari 1.1. was om solidariteit met de veemarbeiders te toonen. Die van April om de overmacht te doen zien, en daarvoor het Staatsgezag en de heele

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's

Beginselen en eischen - pagina 86

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's