Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 23

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 23

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 2)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

26 e l k a n d e r verloochenen cn verlaten! Het is even alsof zij hetgeen zij van hun Heere reeds zien en aanschouwen op deze aarde en nog vóórdat zij in den hemel der heerlijkheid zeiven zijn, zouden verachten en verwerpen, — hetgeen ten eenen male onnatuurlijk en om zoo te zeggen ondenkbaar is. Bedenken wij toch hoe zwak elk deel, elke Kerk o p z i c h z e l f is- maar hoe sterk ook, indien elk deel zijn plaats in het geheel of in het lichaam houdt! Want dan deelt het lichaam elk lid, elk deel van z ij n sterkte mede! Nog eens, hoe zullen K e r k e n elkander verloochenen ? Want indien de heilige Apostel Jöhannes reeds zoo toornt tegen het gebrek aan liefde van de b r o e d e r s jegens elkander, zeggende: ilie zijn broeder niet liefheeft dien hij g e z i e n heeft, hoe kan hij God liefhebben dien hij niet gezien heeft" — hoe een ontzettende zaak moet het dan wel zijn als geheele plaatselijke K e r k e n in liefde jegens elkander te kort schieten en elkander den rug willen toekeeren!

Aan de zaak der school is evenwel dat gewicht toegekend geworden, dat men toch van haar de zaak der Kerk, afhankelijk heeft durven stellen. De voortgang van de zaak der K e r k , de bevordering van de Kerk d e s H e e r e n als zoodanig, mocht niet plaats hebben, m i t s de Theologische School geen schade leed. Die moest als beding gelden, en als beding door die Kerken die niet op haar standpunt stonden, aanvaard worden. En indien de broeders dat soms niet konden, dan moest de krenking van het leven der Kerk, zooals die plaats vindt in hare eigenwillige tweeheid, in stand blijven. Want gelijk een ieder weet, de eigen inrichting behoorde tot die voorafgaande bepalingen, waarmede de zaak a an de eenheid der Kerken stond of viel. Het beding der eigen inrichting nu heeft Ook als beding g ew e r k t . Want waar het scheen dat dit beding der kerkelijke school niet geëerbiedigd werd, namen velen hieruit vrijheid om de eenheid onzer Kerken minder verplicht te achten. Vandaar dat bij velen een in hun oog plaats gehad hebbende schending van „het beding", een bezwaar vormt tegen de plaatselijke Ineensmelting. Want immers waar een beding eener vereeniging geschonden wordt, daar is de daarop aangegane vereeniging ontbonden, of ten minste niet meer verplicht. De partijen zijn vrij van elkander. — Ook afgezien hiervan, bevorderde het denkbeeld van een plaats gehad hebbende

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De ineensmelting - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's