Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 43

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 43

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 2)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

46 men dit niet oprechtelijk aanneemt, n.1. dat H ij en ook niemand anders, van den Vader op de wereld gezonden is, — dan maakt men Hem tot een leugenaar en tot een die zich zeiven opgeworpen heeft, gelijk er zoo velen geweest zijn op de wereld; men maakt Hem tot een die Zijn eigen eer zoekt en niet die Zijns Vaders en die niet het woord Zijns Vaders brengt, maar onder vertoon van het woord Zijns Vaders z ij n woord. En hiermede ligt dan Zijn eer en Zijn Naam en karakter tegen den grond geslagen, en men berooft hem, gedreven alleen door Satan en de boosheid van eigen hart, van al zijn heerlijkheid. En men maakt dan, niet wetende en niet verstaande, den Heilige Gods tot een gansch onbetrouwbaren persoon, die al naar d i e mate Hij z i c h z e i v e n hoog verheven heeft, des tè minder de eere v e r d i e n t die hem van zijn volgelingen gegeven wordt op zijn vordering! Dat en zóó is de beteekenis van het ongeloof der menschen, van het ongeloof der wereld, voor den persoon en de eere van Jezus! En met zulk een ongeloof, met zulk een eer en Naamroof vervok.t de wereld Jezus, vervolgt de wereld haar Zaligmaker tot nu toe.— Dat vindt zijn oorsprong zeer zeker in de eigen vijandschap der wereld jegens Jezus en den Vader, en in haar volslagen blindheid wat betreft de onzienlijke dingen. Maar hetgeen vooral den glans en de heerlijkheid van den Zoon des Menschen voor de wereld verbergt en voor die wereld onkenbaar maakt, dat is de nietvervulling t o t n u t o e , van die bede en begeerte van den Heere Jezus, dat zij allen één zijn. De niet-vervulling van de bede van Jezus tot nu toe! Die bede zal eenmaal volkomen vervuld worden, en het doel dat Jezus er hier eigenlijk mede beoogt, zal dan ook zeer zeker bereikt worden. Maar ook nu is het niet behoorlijk, dat g ij door uw zondig woelen tegen de eenheid van het Huis, dat is: van de Gemeente Gods, er méde deel aan hebt, dat die door Jezus zoo vurig begeerde eenheid, tot verguizing van Jezus' Naam voor de wereld zoo weinig tot werkelijkheid wordt. Deze bede van Jezus, van uw Heere ligt voor uwe voeten! Wat doet gij er mede? Welke achting hebt gij er voor ? Want niet alleen op de wereld zelve, die blind is, maar ook op o n s , op Zijn K e r k , de s c h u l d van de verachting die de wereld den Heere Jezus aandoet! O, dit is een vuur der vijandschap en der vervolging tegen Hem en Zijn zaak, dat wij zelf door onze verdeeldheden bij de wereld aanstoken, en waartegen de Heere biddende zich heeft verweerd, opdat wij hierdoor verteederd zou-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De ineensmelting - pagina 43

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's