Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Walcheren in 1778 - pagina 12

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Walcheren in 1778 - pagina 12

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

12

(35)

Slechts hij nu, die dezen zijnen //weg" zoo wist te verhalen, dat de andere //in- en doorgeleiden1" er //aanneming''' van hadden, gold in 1778 voor //een kind van God". Iemand, die zulk een innerlijk proces n i e t had doorleefd mocht ingedeeld worden bij de //overtuigden, bekommerden, toevluchtnemenden", maar een kind van God was hij niet. Dat waren er maar enkelen in stad of dorp. En deze waren zich goed bewast van hun //staat". En 't volk in zijne breede rijen erkende hen, en dat met groote hoogachting. 1 mmers, die kinderen Gods waren de h e e r l i j k e n op aarde, van welke Ps. 16 zong, en van hen stond geschreven, //die U a a n r a a k t , raakt G o d s o o g a p p e l aan". Welnu als zulk een k i n d van G o d gold de gebannen burger van Westkappel. Daarom voelden .al zijne broederen zijn verongelijking als hunzelven aangedaan. En al de dijkwerkers riepen, dat, waar de overheden van Westkappel Gods kind hadden aangerand, de vloek Gods moest komen op hun schuldigen kop, hun huis en — heel hun stad. Zulke vijanden van God en zijn volk behoefde niemand te ontzien. Ja, een Godgevallig werk was het, als zulk een tyrannie werd gestuit. Bij deze godsdienstige sympathieën voor BURGGRAAF kwam de verontwaardiging over de wijze zijner uitzetting, die deed denken aan de l e t t r e s de c a c h e t van Louis XIY. De oud-Zeeuwsche vrijheidszucht reageerde tegen zoo stuitende tyrannie. Allen voelden, wat straks de Magistraat van Yeere zou uitspreken: //dat het in deze landen altoos als een generaal grondmaxime van regeering en een voornaam bolwerk voor de vrijheid is geconsidereerd geworden, dat zelfg de minste ingezetene niet in persoon of goederen kan worden benadeeld zonder voorafgaande rechtspleging". 1 ) En daarom ontstond er een machtige volksbeweging, die in naam der vrijheid den ')

Notulen Staten van Zeel. 13 Sept. 1779.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 48 Pagina's

Walcheren in 1778 - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 48 Pagina's