Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beginselen en eischen - pagina 91

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beginselen en eischen - pagina 91

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

-

89

-

zelfs in het algemeen eene werkzaamheid openbaart, dat zelfs de tegenstander heeft te roemen, gelijk het Handelsblad reeds onbewimpelden lof had voor de Memorie van Antwoord op de Indische Begrooting in 1 9 0 1 van den Minister v a n A s c h v a n W i j c k ; en na de Troonrede des vorigen jaars verklaarde, dat het Ministerie blijkbaar hard werkte; de Nieuwe Arnhemsche Ct. in 1902 uitsprak, dat de Begrooting voor Binnenlandsche Zaken alles miste wat aan reactie denken deed; dit orgaan evenals de

„Dat het juist mr. Borgesius is, die dit alles uitspreekt, maakt de zaak te ergerlijker. Hij was de man, die de strafrechtnovelle in de Tweede Kamer reeds afkeurde nog vóórdat ze verschenen was en vóórdat kon blijken, of ze „technisch slecht bewerkt" was. Hij was de man, die na de verschijning een adres van de Liberale Unie onderteekende, nog bedenkelijker dan dat van den vrijz.-dem. bond, een adres dat door het Utr. Dagblad genoemd werd „even lamlendig van vorm als van inhoud", en waarin gesproken werd van „aanranding van rechten, waarop een groot deel van het Ned. volk prijs stelt", waarbij het Utr. Dagblad aanteekende: „Juristen als mr. Goeman Borgesius moesten zich schamen onder zulken onzin hun naam te zetten." „Terwijl de rechterzijde en de groote meerderheid van het liberale publiek terstond begrepen, wat de blijkbare bedoeling der Regeering was, en door opbouwende critiek het Kabinet steunden, waren het de politieke liberalen, waaronder mr. Goeman Borgesius, die zout legden op enkele technische gebreken, deze als operatiebasis van een breed opgezette oppositie gebruikten en op die wijze den overmoed der revolutionairen, d. w. z. de beroering in den lande, op treurige wijze aanwakkerden. „Wanneer men zich het wee- en bloohartig geschrijf herinnert, dat destijds van die zijde uitging en dat door het Utr. Dagblad aldus werd vertolkt: „op onze knieën liggen wij voor u: capituleer! capituleer! geef het monster suiker," dan wordt men opnieuw zeeziek en dan gevoelt men, dat één ding als een paal boven water staat: ware het vorig Kabinet nog aan het bewind geweest, dan zou de strafrechtnovelle niet ingediend zijn, m. a. w. dan hadden Mr. Troelstra en de zijnen nog steeds bij elke zaak, waarbij ze langs parlementairen weg meenden hun zin niet te kunnen doordrijven (o. a. de kiesrechtquaestie), kunnen dreigen: spoorwegstaking. Men herinnert zich het geschrijf dienaangaande in het Volk, over het verkeer als de „Achilleshiel" onzer maatschappij. „Het zijn dan ook waarlijk niet alleen de partijen der rechterzijde, die in de overtuiging leven: onder het vorig Kabinet zou er niets van terecht gekomen zijn en had de toestand van anarchie kans gehad chronisch te zijn geworden. Tal van besliste overtuigde liberalen hebben ons dit erkend. „En is het niet na al het gebeurde — haast zeiden wij laf, te zeggen: „In Januari heerschte er anarchie, en de Regeering deed niets." Nog nooit heeft iemand op eenigszins afdoende wijze verklaard, wat de Regeering destijds had kunnen doen. Ook mr. Borgesius doet dit niet. Maar toch gebruikt hij die (noodgedwongen) „lijdelijke houding" als middel om te knagen aan verdiende hulde." Zoo waar krijgt de Leidsche Hoogleeraar V I S S E R met zijn kluchtig stukje uit den eersten stakingstijd- nog een bewonderaar in Mr. G O E M A N B O R G E S I U S .

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's

Beginselen en eischen - pagina 91

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's