Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Onze Gereformeerde jongelingschap op den dorpel der twintigste eeuw - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Onze Gereformeerde jongelingschap op den dorpel der twintigste eeuw - pagina 15

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

17 ligt des werelds z o n d e s c h u l d . Waart Ge in staat d i e weg te dragen, menschenkindren, aardsche goön ? Zoo bestijgt den zegewagen — maar zoo niet, aanbidt den Zoon !

Heeft echter de negentiende eeuw haren kinderen niets dan teleurstelling gebaard, en aan de volken, die eens haar met blijdschap begroet hebben, hare schoonklinkende beloften niet vervuld ; — één volk is er toch, dat dankbaar kan zijn voor wat die eeuw hun bracht; één volk heeft, alles saamgenomen, niets dan reden, om aan den Koning der eeuwen zijne eerbiedige hulde te brengen. Welk volk we bedoelen, hebt ge reeds verstaan. Het is het volk van God, dat een lied mag zingen, gezet in den toon der dankbaarheid, voor de groote daden van 's Heeren hand. Want wel heeft de doorwerking der revolutie-beginselen den afval doen toenemen, wel is de macht der zonde ontketend, en de strijd fel geworden tegen God en Zijn Woord, evenwel — ondanks dat a l l e s — i s er overvloedige oorzaak van danken voor allen, die leerden bidden om de komst van het koninkrijk Gods. Bij den aanvang der vorige eeuw scheen dat koninkrijk den ondergang nabij; 't leek, alsof het christendom zijn taak op aarde had vervuld ; alles voorspelde bij de gedoopte christen-natiën een snellen afloop als der wateren. En zie, toen niemand het verwachtte, is weer de H. Geest in de raderen gekomen, en in bijna alle landen heeft Hij krachtig het geloof en de bekeering gewerkt. Is het niet wonderlijk in onze oogen F In de eeuw, die met eene tevoren ongekende brutaliteit, begonnen was met algeheele Godsverwerping, in die eeuw is er op 't gebied der zending onder Heidenen en Mohammedanen meer gedaan, dan in alle vorige eeuwen te zamen. Het Evangelie des Koninkrijks is in bijna heel de wereld gepredikt geworden tot een getuigenis aller volken. De arbeid der christelijke pilanthropie heeft zich wijd en zijd uitgestrekt, zelfs tot aan den voet van den Libanon, en heeft een omvang

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 29 Pagina's

Onze Gereformeerde jongelingschap op den dorpel der twintigste eeuw - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 29 Pagina's