Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 16

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 16

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bij vernieuwing benoemde deze Synode deputaten, om met deputaten van de Ned. Ger. Kerken te onderhandelen. God zij l o l ! thans mochten zij slagen. Sommigen betwijfelen het, vooral tegenwoordig, of dit, van achteren bezien, wel eene oorzaak van dank en lof zijn mag; maar met Dr. B . W I N P K , die ook hierover spreekt in zijne brochure, geloof ik, dat zelfs al de jaren, die sinds zijn voorbijgegaan, zoo onaangenaam zouden geweest zijn, als nu de laatste maanden, indien de Gereformeerde Kerken niet. waren vereenigd. Immers wij hooren bij elkander, uit kracht daarvan, dat wij saam gelooven en belijden, naar de Schriften ; alsmede, omdat wij, om het verkrijgen van elkander, God hebben gebeden. Dat deden eerst en meest de kinderen Gods uit de formatie van '34. »0 Heere, wend onze gevangenis als waterstroomen in het Zuiden," zoo smeekten zij vaak weenend voor het aangezichte huns Gods. Zoolang wij in de kluisters zitten en op doolpaden wandelen, kunnen wij niet recht bidden. Toen de Heere God deze hunne bede nog ongedacht en boven verwachting verhoorde, ging het dan ook anders; ja, toen ging de actie der Vereeniging, in gebed en arbeid, meer van hen, die door de goede hand Gods ontkomen waren, dan van ons, Chr. Gereformeerden, uit. 't Is naar het Woord, dat wij ons, wanneer de Heere ons heeft vrijgemaakt, ook willen vereenigen met hen, die vrijgemaakt zijn en den Heere wenschen te dienen naar zijnen wil. Daarom zeg ik nogmaals, God zij l o f ! thans mochten de pogingen slagen! Na langen en zwaren arbeid (meer dan eens tot in het middernachtelijk uur, en waaraan Dr. A. K U Y P E R Sr. en Dr. H . BAVINCK geen gering aandeel hadden) waren de wederzijdsche deputaten tot overeenstemming gekomen en konden dientengevolge de deputaten der Chr. Ger. Kerken in den kring der Ned. Ger. broederen, die te 's Gravenhage, Sept. 1891, in Synode vergaderd waren, door prof. R U T G E R S en Mr. L. W . C. KEUCHENIUS worden binnengeleid. Men moet de notulen dezer Synode lezen, om er

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's