Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 17

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 17

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

18 iets van te gevoelen, hoe plechtig en broederlijk de ontvangst, hoe innig en schoon de toespraken waren van Dr. Kuyper, Voorzitter dezer Synode, en van Ds. J. v. Andel, president van de deputaten der Chr. Gereformeerden. Meer nog, men moet er bij geweest zijn en die ure mee doorleefd hebben, om te weten en te erkennen (wat door mij zoo menigmaal gezegd is), dat, hetgeen overeengekomen is, door de wederzijdsche deputaten, als voor het aangeziclite Gods, en wel met alle stemmen is bezegeld en bekrachtigd, ook door de afgevaardigden der Ned. Ger. Kerken, daar in Synode vergaderd. Het een en ander geschiedde zóó plechtig, dat onwillekeurig bij velen, van de honderden, die aanwezig waren, een traan van hartelijke en innige vreugde aan het oog ontperst werd ; ja, de indruk was zóó machtig, daalde zóó diep tot de ziel in en beurde haar daarna zóó hoog op, dat velen van de aanwezigen, zonder verlof of verbod, uit de volheid van het gemoed hun . . . . »amen" lieten hooren. Dat, dat is dan ook de oorzaak, waarom ik nooit hoop mede te werken tot iets, wat naar mijne vaste overtuigingmet dit heilig accoord in strijd is. W a t nu de zaak der opleiding betreft, lezen wij i n deze notulen: »De Synode besluit aan de deputaten der Christelijke, Gereformeerde Kerk te antwoorden, als volgt: »Dat zij genoegen ^neemt met de slotverklaring der Christ. Geref. Synode te Leeuwarden, zijnde van dezen inhoud: bEn eindelijk wat de opleiding tot het leeraarsambt betreft, oordeelt de Synode te moeten handhaven het beginsel, dal de Kerk geroepen is eene eigene inrichting tot opleiding harer leeraren te hebben, tenminste wat cle godgeleerde vorming betreft. Altoos verstaande, dat de bedoeling van deze verklaring niet is : lo. om het aloude Gereformeerde beginsel van vrije studie te vernietigen; noch ook 2<>. om verandering te brengen i n de Gereformeerde wijze van kerkelijke examinatie der aanstaande dienaren des Woords; evenmin

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's