Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Walcheren in 1778 - pagina 35

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Walcheren in 1778 - pagina 35

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

35

(57)

hij schreide als een kind. Ik zeide, ja mijnheer, dat is waar, maar ik heb dat eensdeels gelaten uit onvermogen om met zulke personen te spreken en aan den anderen kant, omdat mijne vrienden mij zouden verdenken, dat ik 't met den broeder van den Heer van Westkapelle hield. Maar hij zei weder tot mij: Ach, K O R T E , het is geen tijd om u te vleien. Gij zijt een man des. doods, waar gij gaat of staat. Geen pijp tabak wil ik geven voor uw leven . . . Zij zullen u onverhoord het hoofd voor de voeten leggen of u ophangen, zooals men zegt! Ach, Mijnheer, zeide ik, zij kunnen niet doen, wat zij willen. Daar is een God, die regeert! Zij weten van geen God, zei hij daarop . . . maai' ga nog, zoo spoedig als ge kunt, naar den Haag en zie, dat gij Z. E. 1) spreekt, omdat ge dat toen niet gedaan hebt; en verzoek hem, dat hij u bij Zijne Hoogheid brenge, opdat uw zaak onderzocht worde. Als dat geschiedt, is er geen zwarigheid voor u of iemand, maar anders, dan moet gij sterven en W I L L E M WISSE en nog meer anderen" . . . Den volgenden morgen ging DE KORTE naar Middelburg; op reis ten Hove. Maar dicht bij 't W a f e l t j e kwam de baljuw van Middelburg hem tegen, vroeg hem naar W I S S E en reed al pratende met hem terug. Aan den boom fluisterde de vrouw hem in: //ze hebben van nacht INGELSE gehaald, ze zullen u ook boven steken, gij gaat met uw vijand aan uwe zijde". D E KORTE hernam : //Die geen kwaad gedaan heeft, behoeft geen rechters te vreezen", voegde zich weer bij den baljuw, die hem vriendelijk had opgewacht, en verhaalde hem, wat hij zooeven had vernomen, waarop de heer E . P . VAN GOETHEM niet veel zei. Zoo rijden ze door tot 't P e n n i n g h o e k s t r a a t j e . Uit Sint J o r i s komen dienders kijken. De baljuw wenkt hen, trekt zijn pistool uit den holster en richt 't op het hoofd van zijn trouwhartigen metgezel met den uitroep: //vent, sta"! De

1) Hij bedoelt den heer J. A. VAN DK PERRE, wien men den titel Excellentie bleef gunnen , ook na zijn aftreden als representant van den Eersten Edele.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 48 Pagina's

Walcheren in 1778 - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 48 Pagina's