Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 71

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 71

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

73 nisvolle reserven maar gaf overigens de exegese, die door den Redacteur van De Heraut en door éénen broeder op de Synode te Dordrecht (1893) ook gegeven, maar toen en meermalen door Dr. KUYPER en Dr. B A V I N C K , die, bij de onderhandelingen ook altijd tegenwoordig waren en meest alles stelden en bespraken, een en andermaal gewraakt iè.* Daarom roep ik, daar het hier om het recht der Kerken gaat, deze even hooggeachte mannen tot getuigen, waar ook ik in dezen van prof. R U T G E R S moet verschillen. 'k Verzoek pag. 19 en 20 dezer brochure te lezen, wijl door mij hierover werd geschreven, vóór ik in de verste verte kon vermoeden, dat deze gewraakte exegese bij vernieuwing, en wel door den Redacteur van De Heraut en daarna door Dr. R U T G E R S ZOU gegeven worden. Volgens deze exegese zouden de Kerken in '91 en '92 overeengekomen zijn, dat bijv. één jaar na datum rechtmatig, met 25 tegen 15 stemmen kon besloten worden, dat de eigene Inrichting der Kerken zou worden opgeheven. Dat y>regelen" van alles wat uit het overeengekomene voortvloeide, en hetgeen voorts bepaald is, geen opheffen beteekent, moet, dunkt mij, een ieder gevoelen en erkennen. Daar komt bij, dat het expresselijk zóó is gewijzigd en aangenomen, op voorstel van Prof. LINDEBOOM en mij, omdat alleen dit, naar onze opdracht, mocht en kon, ja noodzakelijk was. A l de deputaten der Chr. Ger. Kerken waren het daarover dan ook eens, en Dr. BAVINCK is voor de door mij gegevene exegese steeds opgekomen. Toen een verslaggevend lid der Synode, in '93, de thans i n De Heraut gegevene exegese gaf, en dientengevolge de verontwaardiging groot was, hebben Dr. K U Y P E R Sr. en Dr. BAVINCK daartegen, zooals reeds gezegd is, getuigd. Eerstgenoemde zeide toen, onder meer, ten aanhooren van honderden en in tegenwoordigheid van Dr. RUTGERS : »Eén zwaluw maakt den zomer niet." I n de tweede plaats wijs ik er op, dat Dr. RUTGERS thans in De Heraut s c h r i j f t : »Het moet dus geacht worden, vast te staan, dat er na de kerkelijke vereeniging

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 71

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's