Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Walcheren in 1778 - pagina 18

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Walcheren in 1778 - pagina 18

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

18

(35)

spreken, en het besluit der Heeren staat, om in dezen geen request te aecepteeren. Maar nu ontwaakt de Zeeuwsche leeuw. Dertien der voornaamste burgers — onder hen DÜ BOIS — ontwerpen en teekenen toch een request en twee hunner bieden 't aan. Het zijn de Heeren LEENDERT LAMOOTE en de burgerkapitein MATTHIJS BEKKER [was hij een verwant van ELISABETH BEKKER, de weduwe van dominee W O L F ? ] 't Adres was zeer beleefd gesteld. 't Heft aan met een gemoedelijke betuiging van gehoorzaamheid en respect voor de Edel Achtbaren en verzoekt daarop ootmoedig permissie om de serieuse attentie van H. A. eenige oogenblikken te mogen bezig houden met dingen, waarover zich de requestranten //zeer bezwaard vinden in hunne conscientie en hun gemoed!" Ze willen de handelingen hunner overheden »bedillen noch berispen". Doch meenen //als vrije Nederlanders permissie te hebben om zich met ootmoedige supplicatie te beroepen op Goddelijke en menschelijke wetten"! Voorts belijden adressanten afkeer te hebben van den Roomschen godsdienst uit nationale traditie en respect voor de wet Gods, die immers nadrukkelijk afgoderij en beeldendienst verbiedt en (naar de verklaring van D'OUTREIN'S catechismus !) de overheid verplicht om dat kwaad — '/zij 't met de noodige bescheidenheid" — te weren. Ten slotte beroepen zich de 13 op de aloude Placaten, die de uitoefening der Roomsche religie in Zeeland, buiten enkele toegelaten plaatsen, verbieden. En daarom verzoeken ze, //dat 't genomen besluit buiten werking word gesteld". Dit beleefd A d r e s nu werd — 't was den 17 Augustus — aangeboden, doch — uit de hoogte geweigerd. De burgers ')

't Adres komt voor in de verzameling

vlugschriften uit 1 7 7 8 , die

berust op de Prov. Bibliotheek te Middelburg en die begint met den van

een Amsterdamsch

bl. 1022.

Heer,

boven aangehaald.

Ook in de

Brief

Jaarboeken

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 48 Pagina's

Walcheren in 1778 - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 48 Pagina's