Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Walcheren in 1778 - pagina 20

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Walcheren in 1778 - pagina 20

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

20

(35)

'k Betwistte nooit het recht aan iemand, wien 't mocht wezen Zijn God te dienen na het l i c h t , dat hij ontving . . .

En verder: Zingt Rome ook niet Gods lof in pracht'ge tempelchoren ? Geen zinneloozer haat dan een religiehaat, De onmenschelijke d w a n g , wat maakt zij? Huichelaren Bidt God voor hen die doolt, maar haat uw broeder nooit.

In de zaak der vrijheid is ze 't dus eens met de Regeering. Maar zal dit alles de mishandeling verzachten, Die gij zoo onbedacht, of noem ik 't voorbedacht ? Deez mijne burgers doet ? Gij schondt de wetten , die 't uw plicht was te bewaren , D o e t , dit is vrijheids eisch, den burgers recht weervaren; Vergoed het o n g e l i j k , den hoon , hun aangedaan !

Dan wil de vrijheid alles vergeven en vergeten. Doch zoo gij tegen mij u allen hebt verbonden, Beeft voor 't g e v o l g ! wie heeft m' ooit ongestraft gehoond ? Herroep voor uwen geest die akelige stonden Door 't vaderland beleefd , als heerschzucht wierd onttroond!

Zeer gelukkig is de auteur als ze Prins WILLEM invoert en hem laat verhalen van 't smeekschrift van BREDERODE, dat — hoe ontevreden zij ware — de Landvoogdes toch wèl aangenomen heeft. Ten slotte raadt ze om den Magistraat te dagen voor Vlissingens Erfheer en onderwijl tot bedaren te brengen 't '/handgauw, door storm en zee geharde volk". Dit goedgeschreven vers verscheen. De regeering haalde 't op als een schandelijk pasquil. Doch, zoo meldt een toenmalig Ylissingsch ouderling in zijn Zeeuwschen tongval: vele exemplaren waren reeds aan den man //gerocht". De Amsterdamsche Heer, met wiens sarkastische taal we onze lezing begonnen, verhaalt, dat verscheidene Regeeringen het bijtend schimpdicht der anders om hare verdraagzaamheid zoo g e r e n o m m e e r d e Dichteres hebben doen ophalen, en dat sommige meenen, dat de A u c t r i c e de p o u r s u i t e s der j ust i t i e niet zal kunnen e c h a p p e e r e n .

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 48 Pagina's

Walcheren in 1778 - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 48 Pagina's