Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 38

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 38

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 2)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

41 bestaan de leden en deelen van het lichaam nog wel, of liever: de deelen of leden die samen te midden van de wereld het lichaam moesten vormen, maar w a a r is dan nu het l i c h a a m , dat in de wereld door de samenvoeging der deelen en leden moet uitkomen ? Want, gelijk wij zeiden, het lichaam, dat is: de Kerk, is niet twee, of vele, maar één. Want ik zeg nog eens: in de v e r d e e l d h e i d der deelen en leden komt niet de K e r k , komt niet het l i c h a a m uit. Waar i s dan nu het Lichaam, waar de Kerk uws Gods ? Ik zeg niet, dat er bij gedeeldheid niet e e n kerk of kerkje blijft, een kerkje van u ; — maar waar blijft dan de Kerk o n z e s G o d s , de Kerk van C h r i s t u s ? Of „is Christus gedeeld" zoo is het ons of we Paulus hooren vragen! En is,— met eerbied doch ook met aandrang zij het gevraagd, — meer dan één Jezus voor kinderen der menschen gekruist?! Doch wij zeiden van die kenteekenende woorden: „elkeen zijn wij e l k a n d e r s l e d e n " nog niet eens alles. Het is maar niet alzoo dat de leden i lkander noodig hebben en aanvullen, zoo in het algemeen genomen, en zóó m e t e l k a n d e r een samenhangend lichaam vormen. Maar zij hebben elkander noodig als l e d e n , n.1. in hun hoedanigheid van leden des Lichaams. De bedoeling is, dat wij a l s leden van het eene Lichaam van Christus, ook leden van elkander zijn. En hieruit volgt, dat het tot het lid-zijn van het Lichaam b e h o o r t , en dat het uit het lid-zijn van het Lichaam v o o r t v l o e i t om ook e l k a n d e r s leden te zijn. Paulus legt hierop dat wij, een lichaam zijnde in Christus, e l k a n d e r s leden zijn, allen nadruk. Gij zijt, j a ! leden van het Lichaam, maar gij zijt nu, juist omdat gij leden van dat eene Lichaam zijt, ook leden van e l k a n d e r . Gij hangt maar niet in het algemeen tot een groot lichaam samen, maar gij hangt ook aan e l k a n d e r . En gelijk het Lichaam u als zijn leden noodig heeft, n.1. om het L i c h a a m te kunnen zijn, zoo zijt gij ook leden van e l k a n d e r , zoo hebt gij ook e l k a n d e r noodig, en vult e l k a n d e r aan, n.1. in uw hoedanigheid en positie van leden des Lichaams. Want zoo eerst wordt ieder lid in het Lichaam, wat hij a l s lid in het Lichaam moet zijn, en zoo, alle de leden van uit Christus aan elkander den rechten steun biedende, hebt ge het levende, samenhangende, eenzijnde Lichaam. Zoo komen wij tot den vollen zin van dat groote woord van Paulus in Rom. 12 : 5 „elkeen zijn wij elkanders leden." A l s 1 i d, als lid van het L i c h a a m , hebt gij de andere leden van

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De ineensmelting - pagina 38

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's