Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 24

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 24

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 2)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

27 schending van „het beding" niet een verder doortrekken van de gesloten Vereeniging. In de eerste plaats meenen wij evenwel niet dat er van een s c h e n d i n g van „het beding" sprake kan zijn. En in de tweede plaats, dat „het beding" als beding ongeoorloofd is, wijl belijdenis en beginselen der Kerkenorde het eenig beding van de eenheid der Kerken moeten zijn. Ten eerste spreken wij als onze meening uit, dat er van ccn schending van het beding geen sprake kan zijn. Dat idee van schending van het Beding steunt toch op twee foutieve voorstellingen. De eene is, dat hetgeen latere Synoden over „het beding" bepaald of verklaard hebben, ook t o t het Beding als zoodanig behoort. En de tweede onjuiste voorstelling is de stelling, dat de voorgeslagen vereeniging van Theologische School en theologische faculteit is een vernietiging van het beginsel eener eigen inrichting. Ook mag men niet zeggen, dat degenen die vereeniging gezocht hebben, die v e r n i e t i g i n g eigenlijk beoogden. Door zoo te willen spreken, randt men, wijl het hier een vooraf plechtig gedane belofte geldt, te zeer het karakter dier broeders aan. Ook zal over het verborgen h a r t de Heere alleen oordeelen. Zooveel is bovendien volkomen voor bewijs vatbaar, dat zulk een vernietiging niet ligt in het standpunt van hem dien men mag noemen den vader der Vrije Universiteit. En zoo kan de idee van een schending van het Beding niet toegelaten worden. Doch afgezien van dit alles, is het niet wel tegen te spreken, dat geen beding in de eenheid der Kerken iets mede m a g spreken, dan alleen de belijdenis en de beginselen der Kerkenorde. Eenig ander beding hiér is contrabande, — en mag alzoo in dézen, n.1. in de zaak van Ineensmelting en kerkelijke Vereeniging, n i e t gehoord worden. E n het ware te wenschen, dat de eenheid der Kerken nog eens zuiver op hare belijdenis alleen gegrond werd, met de daarbij behoorende beginselen van kerkinrichting, zonder éénig ander bij- inmengsel. Och, mocht de Heere ons dit ware, gezonde standpunt geven. De nood en de taak der Kerken in dezen tijd roepen er zoozeer om. Van deze mijn meening heb ik nader rekenschap gegeven in een brochure, getiteld: „Bezwaren tegen het Beding." (Uitgever: Riënts Balt, den Haag, 1903.) Zie voor!s mijne stukken in de Bazuin van dit jaar, No. 16, 17, 19, 22 en 27.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De ineensmelting - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's