Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 28

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 28

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

29 heugde. Toch — waartoe het verheeld ? — verheugde ik mij met beving! Men kreeg, naar het mij voorkwam, den indruk, dat Dr. BAVINCK geloofde, dat zijn voorslag, waarover wij het eens waren, ook door de broederen — mag ik het zoo zeggen — van den overkant zou worden geaccepteerd. Doch bij meer dan éénen der curatoren 'was het merkbaar, dat hij aangevallen werd door de vreeze: de broederen aan de overzijde nemen dezen voorslag toch niet aan ! De professoren, curatoren en directeuren der Vrije Universiteit wilden, zoo bleek ook weldra, van deze oplossing niets weten. De Heraut en vele Kerkbodes wraakten haar. Verscheidene Kerken uit de actie van '80 verklaarden er zich tegen. Meer nog, de evengenoemde Curatoren en Directeuren staken daarenboven eene spaak in het wiel, door op het onverwachtst met de benoeming van Dr. H. H. K U Y P E R , door velen beschouwd als antwoord op den voorslag, voor den dag te komen, alzoo, als vertegenwoordigers der Vereeniging voor Hooger Onderwijs, de leemte aanvullende. Zooals boven reeds is herinnerd, was de Synode van Groningen zoo samengesteld, dat men ook wel met eene meerderheid van 25 tegen 15 stemmen eene oplossing, in den geest van 't voorstel—BAVINCK had kunnen verkrijgen, indien n.1. de voorstanders, onder leiding van Dr. Bavinck er zich voor gespannen hadden. Maar dit wilde Z. H. G. evenmin als de andere voorstanders, en wel om de doodeenvoudige reden, dat vele Kerken uit de actie van '86, zoowel als de Hoogleeraren der Vrije Universiteit er tegen waren. Voor mij althans staat het vast, dat hetgeen toen besloten werd, zoo gemakkelijk en zoo eenparig ging, omdat men wel wist, dat de voorstanders van Dr. B A V I N C K ' S voorstel op deze Synode veel meer konden doen, indien zij eens wilden doorzetten. Immers, daaruit laat het zich verklaren dat, hetgeen toen zoo eenparig aangenomen werd geheel in het belang der Theol. School was. Met betrekking tot dit besluit lezen wij in de notulen onder meer, als volgt:

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's