Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 8

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 8

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 2)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

11 Gods Woord gevonden hebt, of z o o a 1 s g ij ze voor u in Gods Woord gevonden en gelezen hebt, — maar wat d e K e r k als zoodanig daaruit zich heeft leeren toeëigcnen. Nog eens: het is die waarheid die de Kerk als zoodanig, of anders gezegd: die de Kerken als zoodanig, als waarheid Gods uit Gods Woord bekend hebben. Voor geen andere kan zij strijden, en geen andere kan zij leeren, en naar geen andere kan zij haar eigen leven inrichten; en niet naar hetgeen gij persoonlijk, of een ander voor zich van die waarheid inziet of daarvan voor eigen persoonlijk leven van harte heeft leeren omhelzen. Alzoo, waar een broeder in eenig punt der leer meent van u te ! moeten verschillen, hebt gij bij de vraag of ge zoo een in uw kerkelijke gemeenschap nog toelaten kunt, eeniglijk te vragen, of dit van u afwijkend inzicht óók afwijkt van de waarheid die de Kerk als zoodanig als waarheid heeft omhelsd, en om die reden ook verplicht is vast te houden en voor te staan, tot voor haar als Kerk mocht blijken dat zij in eenig opzicht met Gods Woord in strijd was. En zoo gij nu na ernstig ondeizoek moet bekennen dat zoowel zijn als uw inzicht eigenlijk toch niet indruischt tegen hetgeen de Kerk op zulk een punt als vaststaande waarheid heeft aanvaard, zoo is het ten eenenmale ongerijmd om kerkelijke vereeniging met uw broeder tegen te gaan. Want daar ge in zulk een punt der leer voor zóóver het k e r k e l i j k vaststaat of voor zoover het k e r k e 1 ij k uitgemaakt is, niet verschilt, zoo zijt gij immers met al uw verschil, al ware het overigens nog zoo groot, toch nog bekwaam om op het k e r k e 1 ij k terrein met hem samen te leven. Of ge moet meenen dat op het kerkelijk terrein alle de leden éénvormig op elkander behooren te gelijken! Dus kunt gij niet willen. En zoo kan de overeenstemming slechts gezocht of gcëischt worden binnen de k e r k e l i j k e palen! Verder niet; óf ge krijgt in de Kerk de ondragelijkste tirannie. Zoo zijt gij dus geroepen, om k e r k e l i j k e vereeniging te zoeken met uw broeder, die het k e r k e 1 ij k, d. i.: in de kerkelijke belijdenis, met u eens is. J a , dat is zelfs gewenscht ten opzichte van zulke van u afwijkende meeningen van uw broeder, die naar u w gevoelen niet tegen de uitdrukkelijke b e w o e f d i n g e n , maar toch wel tegen den i n n e r 1 ij k e n geest van de belijdenis en tegen Gods Woord ingaan, en die daarom naar uw gevoelen ook het ware leven der Kerk bedreigen. Want alleen in den weg van kerkelijke v e r e e n i g i n g met uw broeder k a n hierin de ware

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De ineensmelting - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's