Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 23

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 23

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

24 geen honderd jaar', terwijl anderen nog verder de toekomst ingingen en zeiden : »Dat beding is toch niet geldend voor eeuwen". Van »honderd jaar" of van »eeuwen" is nooit sprake geweest, maar wrl heeft Dr. A. KuYPEuSr.. ten aanhoore van eene breede schare, saamgevloeid uit alle oorden des lands, gezegd: In de eerste vijf en twintig jaren zal er wel niet aan getornd worden. A i m i j ! In geen 25 — zegge vijf en twintig — jaren ! En wat geschiedde ! In 1893, dus slechts één jaar, nadat de Vereeniging der Kerken te Amsterdam getroffen en inzake de Opleiding eene plechtige overeenkomst aangegaan was, kwam er op de Synode te Dordrecht een voorstel ter tafel, dat ganschelijk afweek van die plechtige overeenkomst, slechts een jaar te voren aangegaan ! Slechts één jaar, welk een verschil met 2 5 ! ! Omdat het ons om »het recht" te doen is, verzoeken wij allen, die lust gevoelen, zich in deze zaak in te werken, dit voorstel eens nauwkeurig te vergelijken met hetgeen zoowel te 's Gravenhage in '91 als te Amsterdam in '92 is overeengekomen. Bedoeld voorstel, te omvangrijk om het hier te laten afdrukken, leest men i n de Acta der Gen. Synode te Dordrecht 1893, pag. 42—53. Men zal dan zien, dat het niet te verwonderen is, dat vele Kerken zeer verbaasd en diep teleurgesteld waren, toen zij dit voorstel ontvangen en nauwkeurig gelezen hadden. O, het spande er zoo droef op de Synode van Dordrecht. Ja, er dreigde zelfs scheuring te komen. Dientengevolge trokken de deputaten het door hen ingediende voorstel dan ook wijselijk en gelukkig in. Deputaten, gekozen staande dé Synode, kwamen met het hier volgende voorstel:

"V %

„De Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, gehoord en rijpelijk overwogen hebbende de door Deputaten aan de Kerken aangebodene Concept-regeling voor de opleiding van Dienaren des Woords, het oordeel der Provinciale Synoden met de desbetreffende voorstellen, alsmede de toelichting der afgevaardigden, het rapport van Curatoren der Theologische

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's