Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beginselen en eischen - pagina 7

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beginselen en eischen - pagina 7

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

-

4

-

intreedt, eenigszins bij het leven van onzen vroegeren leider kunnen wennen, en ons reeds nu op die toekomst min of meer hebben in te richten. Het klonk dan ook vreemd, toen enkele maanden geleden eene afzonderlijke partijvorming voor het grootste deel verdedigd werd op grieven tegen het beleid, door Dr. K u y p e r in vorige dagen gevoerd. Voor hen, die waarlijk de beginselen der antirevolutionaire partij beamen, en alleen op eenen afstand bleven wegens zekere eigenaardigheden, die het optreden van Dr. K u y p e r als partijleider kenmerkten, — is het zeker nu een geschikt oogenblik om zich bij die partij te voegen. Maar niet alleen de omstandigheid, dat de antirevolutionaire partij haren vroegeren leider, althans, naar zich laat aanzien, voor eenigen tijd, en wellicht voor altijd, zal moeten missen, brengt haar in bijzonderen toestand. Daarbij komt nog, dat de Standaard, 29 jaar lang ons zelfstandig hoofdorgaan, niet aan den invloed kan ontkomen van de bijzondere betrekking, waarin dit blad tot den Voorzitter van het Ministerie staat. Een orgaan, dat in zoo nauwe relatie tot den Minister staat, kan naar antirevolutionaire opvatting natuurlijk niet in denzelfden zin hoofdorgaan blijven van eene partij, voor wie, ook bij gemeenschappelijkheid van beginsel met de Regeering, nochtans onafhankelijkheid van deze eene der eerste voorwaarden is van een krachtig voortleven. Gelijk de Regeering op hare beurt weder den meesten steun ontvangt van eene partij en eene pers, die haar in volkomen zelfstandigheid ter zijde staan. Het zeer groote voorrecht, dat Dr. K u y p e r thans als hoofd van het Kabinet fungeert, heeft nochtans voor de antirevolutionaire partij de niet te onderschatten schaduwzijde, dat zij thans èn haren voortreffelijken leider èn tot zekere hoogte haar met schier ongeëvenaard talent geredigeerd hoofdorgaan mist. Er is daarom wel alleszins reden om, zij het ook met de grootste voorzichtigheid, overleg te plegen omtrent de politieke richting, die wij te volgen hebben, en na te gaan welke eischen ons beginsel voor de praktijk van het heden stelt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's

Beginselen en eischen - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's