Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beginselen en eischen - pagina 60

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beginselen en eischen - pagina 60

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

-

58

-

eens in den weg der vrijheid met vrucht te bestrijden. Maar in strijd met het ouderrecht; in strijd met den Nederlandschen vrijheidszin; in strijd ook met de aanwijzingen die dit gebied zelf gaf, werd door het laatste Vrijzinnige Kabinet ons Vaderland gebracht onder den on-Nederlandschen socialistischen leerdwang. En wij gaan niet uit den weg voor de valsche argumentatie van den omnipotenten Staat, dat de leerdwang toch zoo nuttig werkt, reeds nu tot zeer goede uitkomsten leidt, wijl het schoolverzuim vermindert. In dien geest was ook een betoog van de Nieuwe Rott. Ct. van 20 en 21 Mei 1.1. . Zij wees er op, dat de nieuwe maatregel verbetering van het schoolbezoek gebracht heeft, — en dus heilzaam is. Met hoedanige redeneering het SÏ2£tS£bso)lJtjsme a))cs i -erde-djg-t iivtt he-t doet. Z>at Jecrc/wang aan het schoolbezoek ten goede zou komen, is zeker door weinigen betwijfeld. Maar eenzijdig is het, en oppervlakkig, op grond dier werking kortweg den leerdwang goed en prijzenswaardig te heeten. Kan hij niet ook andere gevolgen hebben gehad? Heeft het ook beteekenis, dat thans onderwijzers, en schoolbesturen, en Kerkeraden, weinig of niet meer voor getrouw schoolbezoek hebben te doen, omdat de wet hun dit eigenlijk uit handen nam? Heeft men ook nagerekend, in hoever bij de ouders is verzwakt het besef, dat zij zeiven verantwoordelijk zijn voor het onderwezen worden van hunne kinderen; dat geen leerplicht van staatswege behoeft te worden opgelegd, wijl die door God zeiven is bepaald? Wordt ook een overzicht gegeven van de propaganda, door dezen eersten stap voor verdere toepassing gemaakt 1 )? Is het mogelijk na te gaan in hoever door den leerdwang de aandrang is versterkt om voor voedsel en kleeding van overheidswege te zorgen, voor schoolbaden, en schoolartsen? Weet men ook aan te geven in per1) In het beginsel van den leerdwang schuilt natuurlijk veel meer dan thans toepassing vond. Gelijk ook de Regeering zelve aanvankelijk het herhalingsonderwijs tevens daarin betrekken wilde. De Telegraaf schreef, 22 Maart 1899, met het oog daarop: „Verwonderlijk mag het heeten dat er niet nog een enkel jaar bij is gedaan, in welk geval deze wet zich bij de militiewet zou hebben aangesloten en men zou kunnen zeggen dat de Staat het kind hetwelk hij eenmaal te pakken heeft, niet meer loslaat." En met dat „pakken" wilde het Werkliedenverbond van de reeds beginnen liefst op het derde levensjaar van het kind.

H H . HELDT

en

DE K L E R K

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's

Beginselen en eischen - pagina 60

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's