Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 45

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 45

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 2)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

48 tuigd moet worden, dat Jezus door den Vader gezonden is, èn dat degenen die in Jezus gelooven de geliefden des Vaders zijn, en alzoo Jezus' zaak waarlijk is Gods zaak. Ook hier alzoo een bidden van Jezus tegen de miskenning die de wereld Hem ènZijn zaak, Hem èn Zijn volk aandoet, een bidden, een strijden tegen de schuld die óók dat volk door zijn zichtbare verdeeldheid daaraan heeft. En Jezus' Apostel, de groote heiden-apostel Paulus, sprak geheel op dezelfde wijze over de groote beteekenis die de eenheid der Kerk heeft voor Jezus en Zijn zaak. Laat ons betreffende den indruk, dien de gedeeldheid der Kerk nog ten huidigen dage naar buiten maakt, het oordeel van Paulus eens vernemen, gelijk hij dat 1 een enkele doch krachtige uitdrukking ons doet kennen. Paulus zegt in 1 Kor. 1 : 10 tot de Korintische Kerk, alwaar twisten en tot zekere hoogte scheuringen heerschten: „Ik bid u broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in éénz^lfden zin en in éénzelfde gevoelen." I)it bad hij den broeders te Korinthe „door den Naam van onzen Heere Jezus Christus." Dat wil zeggen, gelijk het Grieksch hier buiten twijfel stelt: d o o r m i d d e l v a n den naam van onzen Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen: hij maakte deze zijn bede of verzoek aan de broeders, k r a c h t i g b i j h e n door hen te wijzen op den grooten Naam van onzen Heere Jezus Christus, n.1. op het belang dat die Naam bij de eenheid der broeders heeft. Door deze bijvoeging wijst hij de broeders ten behoeve van zijn verzoek of bede aan hen, öp dat belang. In den Naam van hun Heere, in de eere van dien Naam ligt de kracht, ligt het onafwijsbare van Paulus' bede aan de broeders, dat ze toch als één volk zullen leven. Wij mogen hier nog wel eens vragen: indien Paulus tegenover scheuringen die naar o n z e wijze van spreken en naar o n z e kerkelijke ervaringen, nog niet eens plaats gevonden hadden, reeds met kracht wees op de hooge belangen van den Naam van den Heere Jezus Christus, die geschaad werden, — hoezeer zou hij tegen o n s wel toornen met den Naam van den Heere Jezus, — tegen ons, onder wie maar niet een scheuring van de ééne Kerk des Heeren op ééne en dezelfde plaats d r e i g t te ontstaan, maar stillekens en rustig b e s t a a t , zonder dat wij heel veel gevoelen van de schennis voor den grooten Naam des Heeren Jezus, die danrin ligt!

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De ineensmelting - pagina 45

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's