Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 49

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 49

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

50 kenning, die ik, om m i j n opkomen voor niets anders dan het heilig recht, van enkele zijden moest ondervinden, is dit m i j n troost, dat meerdere, en veel hooger geplaatste personen dan ik, juist den nadruk hebben gelegd op de wijze, waarop men het doel bereiken wil. Ten bewijze hiervan kan ik immers volstaan met te herinneren aan het voorstel—BAVINCK, in '99 gedaan. Toen hadden wij dat hooge doel kunnen bereiken, indien Dr. A . K U Y P E R Sr., Dr. R U T G E R S en allen, die i n dezen dachten als zij, zich hadden kunnen vinden in de wijze van oplossing, i n genoemd voorstel aangegeven. En evengoed als in '99, had ook nü, op de Synode te Arnhem, dit hooge doel eendrachtiglijk kunnen bereikt worden, indien de Professoren en de Afgevaardigden het onuitgewerkte voorstel—Bos (in wezen gelijk aan het voorstel—BAVINCK van '99) hadden overgenomen en uitgewerkt. Doch, zooals wij reeds opmerkten, met name Prof. R U T G E R S sprak er h e t : »gansch onaannemelijk!" over uit. Bij vernieuwing ging het dus, ook te Arnhem, om de wijze, waarop het doel zou worden bereikt. I n de verschillende wijzen, waarop Dr. B A V I N C K de oplossing gezocht en waaraan Z. H. G. i n het begin zijner brochure herinnerd heeft, vonden èn zij èn wij blijkbaar een zeer groot verschil. Op de Synode te Kampen bestreed Dr. B A V I N C K het door de meerderheid aangenomen amendement en stond aan de zijde der (laat ik hen ter onderscheiding zoo mogen noemen) Amsterdamsche broederen. Ook op de Synode te Dordt in '93 gingen deze hooggeleerde broederen met Dr. B A V I N C K mede. I n '99 evenwel, op de Synode te Groningen, keerden zij zich tegen Dr. B A V I N C K en gingen wij, de Kamper broederen, met hem mede. En op de Arnhemsche Synode ? Toen stonden de broederen uit Amsterdam bij vernieuwing aan de zijde van Dr. B A V I N C K en de broederen van Kampen weer tegenover hem. Zóó heeft de zaak zich toegedragen, en dit kan dus door niemand worden tegengesproken. W i j herinneren haar dan ook alleen, omdat uit deze nuchtere mededeeling zonneklaar blijkt, dat men, wederzijds, ge-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's

Het recht en de macht inzake de opleidings-quaestie - pagina 49

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 74 Pagina's