Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beginselen en eischen - pagina 61

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beginselen en eischen - pagina 61

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

-

59

-

centencijfer of op andere wijze, in welke mate door deze wet het socialistisch beginsel is verbreid, dat het aan den Staat toekomt ook het huiselijk leven te regelen, en straf op te leggen zoo het daar niet gaat, gelijk het aan den Staat wenschelijk dunkt? Kan men ook bepalen welken schadelijken invloed het heeft, dat de Staat den plicht om den kinderen te leeren lezen en schrijven en rekenen met straf heeft gesanctioneerd, terwijl de verplichting om den kinderen hunnen Schepper te leeren kennen aan het goedvinden der ouders gelaten bleef, en daardoor nu schijnt van geringer beteekenis te wezen, en voor den Staat van minder belang? Van wie den leerdwang verdedigt op grond van de nuttige werking, verlangen wij over dit alles licht. En wie niet in staat is ook hieromtrent nauwkeurige opgaaf te doen, late dan ook af van den maatregel te willen rechtvaardigen op grond van de uitkomsten alleen; geve niet den valschen schijn, alsof alles met vermeerdering van schoolbezoek is beslist; en versta dat ook hier het veiligst gaat wie de einduitspraak afhankelijk stelt van de beginselen, en niet van de slechts voor een zeer klein deel berekenbare resultaten. Wij bestrijden de aanmatiging der Overheid, die zich gerechtigd acht alles voor te schrijven wat zij in het belang der volksgezondheid wenschelijk acht, zonder daarbij verder aan iets gebonden te wezen; verplicht te zijn ook maar op eenige grens te letten. Wij kanten ons tegen het medisch staatsabsolutisme, waarmee de vaccinedwang is ingevoerd, toen Mr. God e f r o i , een der voorstellers er van, op de vraag, die hij zich stelde: „Waarop rust het regt van den Staat om dien dwang te oefenen?" — het eenvoudige, voor hem alles afdoende, antwoord gaf: „Op zijn pligt om de volksgezondheid te beschermen tegen hen die door daden of verzuimen voor die volksgezondheid gevaar kunnen doen ontstaan." *) Eene stelling, waarmee

1) O P W Y R D A , Wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten, bl. 2 2 2 . Ook noemde Mr. G O D E F R O I de verklaring van den Minister, dat vaccine als preservatief heilzaam was, voldoende tot rechtvaardiging van den dwang (t. a. p., bl. 221). Evenals Dr. J O N C K B L O E T meende te kunnen constateeren, dat niemand zich in de Tweede Kamer tegen het amendement van den vaccinedwang had verklaard, daar alle sprekers voorstanders van de vaccine waren. (t. a. p., bl. 259)

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's

Beginselen en eischen - pagina 61

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's