Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beginselen en eischen - pagina 89

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beginselen en eischen - pagina 89

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

-

)

'

87

-

goddelijke openbaring, die hetzij direct aan de individuen zelve hetzij aan de kerk waartoe deze behooren, ten deel gevallen is." Zelfs stak het Vaderland in 1 8 9 7 , bij het bericht, dat Mr. T r o e l stra te Tietjerksteradeel gekozen was, — o bittere ironie! — de nationale driekleur uit, en dankte de Haagsche Synode voor de meerderheid van liberalen en socialisten. Mr. P i e r s o n wekte dan ook bij een spreken in de hoofdstad 10 Juni 1897 op tot wederzijdsche waardeering van liberalen en socialisten, en zeide 2 Dec. d. a. v. in de Tweede Kamer, dat het kardinale verschil tusschen zijne geestverwanten en de socialisten geen ander was, dan dat het voortbestaan van armoede volgens de eersten eene zaak is van niet-kunnen, en volgens de laatsten van niet-willen 2). Ook toont de opschuiving, die voortdurend plaats heeft, de verwantschap van bodem. Mr. M a c a l e s t e r L o u p meende vóór eenigen tijd te kunnen uitspreken, dat de oud-liberalen de vooruitstrevenden wel zouden volgen, en niemand meer gevonden zou worden, die nog bereid was de stellingen te verdedigen, door Mr. d e B e a u f o r t in 1 8 9 7 neergeschreven, toen hij verklaarde regelrecht tegenover radicalen en socialisten te staan. Voorts zijn, gelijk Mr. G o e m a n B o r g e s i u s in datzelfde jaar betoogde, de vooruitstrevenden van de meeste radicalen niet in beginsel, maar slechts in nuance gescheiden. En de radicalen naderen steeds meer de socialisten. Tegen de gansche vrijzinnigheid dient de strijd te gaan. Daarbij vergete men niet, dat de overeenstemming tusschen de groote vrijzinnige pers en het publiek, dat als vrijzinnig te boek staat, minder groot is dan soms wordt gedacht. Treffend is dit uitgekomen bij de stakingen in het begin dezes jaars. Toen openbaarde zich zeer duidelijk met betrekking tot het optreden van de Regeering een breed verschil tusschen de politieke hoofdorganen der vrijzinnigheid in de pers en het publiek, dat veelal gerekend wordt de beginselen dier bladen te beamen. Met de schoolkwestie was het al vroeger niet anders. Toen de groote liberale bladen en de liberale vóórmannen nog strak !) Het economisch standpunt der vrijzinnig democraten, bl. 12. 2) Zie nader Voortvaren, l e dr., bl. 68, noot 1 ; dr., bl. 58 en 283.

#

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's

Beginselen en eischen - pagina 89

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's