Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beginselen en eischen - pagina 87

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beginselen en eischen - pagina 87

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

-

85

-

Wij bestrijden den geest, die meer en meer alle aandacht en de hoogste zorg samentrekt op het stoffelijk bezit. Wij voelen niets voor de stelling, dat aardsch bezit alleen vrucht van eigen inspanning kan zijn, waar zelfs het hemelsche en eeuwige goed verkregen wordt niet door de werken, maar uit geloof alleen. Wij weêrstaan het smalen op voorrechten door geboorte, als lijnrecht gekant tegen de Goddelijke lotsbedeeling ook in het doen ter wereld komen. Wij betwisten, dat er ook in de geestelijke wereld niets onveranderlijk is, maar houden vast aan Gods eeuwige wet. Wij staan tegenover de leer, dat al het geestelijke uit het stoffelijke voortkomt, alle zedelijke en godsdienstige voorstelling product is van het economisch leven; met de belijdenis, dat, omgekeerd, alle dingen, 'ook de stoffelijke, door het Woord zijn gemaakt, en dat zonder hetzelve geen ding gemaakt is, dat is gemaakt (Joh. 1:3); met de vermaning: „Laat de gansche aarde voor den Heere vreezen; laat alle inwoners van de wereld voor Hem schrikken. „Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er." (Ps. XXXIII: 8 en 9) Maar zullen wij principieel sterk staan tegenover de socialisten, dan kome tevens uit, dat wij strijden tegen de vrijzinnigheid in het gemeen.

Maatschappij te doen buigen. Voor zoover het geldt moeielijkheden in de bestaande verhouding, wanneer de patroon b. v. zich niet houdt aan de overeenkomst, dan staat het met de staking wel anders. Er is in dat geval eenige reden om te zeggen, dat de patroon zijnerzijds de overeenkomst verbroken heeft, en de werklieden nu ook hunnerzijds daaraan niet meer gehouden zijn. Toch is, scherp genomen, naar ons recht de toestand niet alzoo. Art. 1303 B.W. luidt: „Degene te wiens opzigte de verbindtenis niet is nagekomen, heeft de keus om of de andere partij, indien zulks mogelijk is, tot de nakoming der overeenkomst te noodzaken, of derzelver ontbinding te vorderen, met vergoeding van kosten, schaden en interessen/' Ook vergete men niet, dat het geenszins alleen de arbeiders zijn, die in hunne verhouding op onredelijkheden kunnen stuiten, welke niet worden weggenomen, terwijl zij toch de betrekking voor hun levensonderhoud niet kunnen missen. Het aantal financieel geheel onafhankelijke personen is waarlijk niet zoo groot. In elk geval zij vastgehouden aan het beginsel, dat zoolang de patroon zich aan de gesloten overeenkomst houdt, de werkman niet binnen den uitdrukkelijk of stilzwijgend bepaalden duur der overeenkomst weigeren mag het werk te verrichten, waartoe hij zich verbonden heeft.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's

Beginselen en eischen - pagina 87

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 94 Pagina's