Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 20

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 20

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 2)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

23 Heerc Zijne Gereformeerde Kerken, voor een groot deel althans, willen bewaren, opdat wij om Zijns heiligen Naams wil niet ganschelijk tot een aanfluiting worden voor de wereld! Maar waar nu het e r g e r l i j k s t e onrecht in dezen, en de s m a r t e l i j k s t e verdeeldheid uit den weg is geruimd door de erbarmingen des Heeren over Zijn overblijfsel in deze landen, zullen wij nu daarom gaan stilzitten en niet voortvaren om datgene te doen waartoe v e r d e r de eere, waartoe v e r d e r de eisch Zijns Huizes ons verplicht? Immers te meer zullen wij in deze zaak nu niet stilstaan, waar de H. Geest in de gesloten Vereeniging de Kerken tot elkander heeft gebracht! Er behoeft zoodoende nu niet anders meer plaats te hebben, dan dat op vele plaatsen een nog bestaande tweeheid of drieheid, onder zulken die reeds b ij elkander zijn geitomen, worde opgeheven. Aan den eersten plicht die voor Kerken uit het staan in dezelfde belijdenis Voortvloeit, is voldaan, n.1. aan den plicht der bloote V e r e e n i g i n g . Maar aan den verderen plicht, die uit het opgekomen zijn uit dezelfde belijdenis der waarheid voortvloeit, is op vele plaatsen nog niet gehoorzaamd. Deze verdere plicht is immers, dat er ook Ineensmelting plaats hebbe van die bijeengekomen Kerken, die in een en dezelfde plaats of stad bestaan. De drang daartoe ligt hierin, dat de Kerk juist naar zijn aard het éénzijn, het bij elkander behooren, het één lichaam zijn der geloovigen uitdrukt en openbaart. En de eenige zaken die hier op aarde de openbaring der Kerk, dat is der eenheid des Lichaams nog eenigszins verzwakken of belemmeren mogen en zelfs moeten, naar den aard van deze aardsche bedeeling, die zijn: verschil van woonplaats, verschil van taal, of verschil van kerkelijke belijdenis en daaruit voortvloeiende kerkenorde. Twee of zelfs meer kerken op éénzelfde plaats te hebben, terwijl geen van deze verschillen er bestaan, dit is in flagranten strijd met de Kerk zelf! Plaatselijke Ineensmelting is derhalve voor ons een geboden zaak. Voorts hebben wij reeds in onze vorige brochure over de zaak der Ineensmelting doen uitkomen, dat het voorbeeld der eerste Christelijke Gemeenten en der Apostelen ons niet leert de ééne plaatselijke Kerk, ook al omvat zij een groote schare, te verdeelen in afzonderlijke eigenlijk gezegde kerkjes. De H. Schrift bevat geen spoor daarvan. Overal, ook in de grootste Kerken, vindt men het optreden van één college of raad van herders of opzieners. Dat overigens de Ineensmelting op groote plaatsen zijn voor-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De ineensmelting - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's