Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 40

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 40

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 2)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

43 schadelijke, een het Lichaam en dienvolgens ook Christus onteerende scheur getrokken, tusschen deelen van het ééne Lichaam en van de ééne Kerk van den éénen en éénigen Christus, op verscheiden plaatsen van ons dierbaar Vaderland. Deze scheur, in stellige tegenspraak met het woord van Paulus dat wij elkanders leden zijn, maakt dat deelen of schakeeringen die binnen de grenzen onzer ééne belijdenis in de Kerk bestaan, niet de hun toekomende en de voor de Kerk noodige plaats innemen in de Kerk of in het Lichaam. D'e schakeeringen komen dan in de Kerk niet uit, g e1 ij k ze uit m o e s t e n komen. Zij komen apart, afzonderlijk, en als het ware buiten de Kerk, buiten het L i c h a a m te staan, groeien afzonderlijk en daardoor scheef op, en blijven voor het geheel, voor het geheel der Kerk werkeloos- Zij oefenen t e weinig hun functie uit tegenover het geheel en elk der andere bestaande groepen of schakeeringen. Want ook die bestaande groepen en schakeeringen zijn e l k a n d e r s leden, tenzij die verscheiden leden de perken der ééne vaststaande belijdenis beginnen te overschrijden. Daar bestaat inderdaad een veel te groote, daar bestaat een ongekende onverschilligheid voor elkander op kerkelijk gebied, die volkomen strijdt tegen de leer van Paulus, in Rom. 12 en in 1 Cor. 12, en in Ef. 4 : 1—16 uitvoerig voorgesteld, en kort samengevat in het diepgaande woord van het 5e vers van Rom. 12: „elkeen zijn wij elkanders leden." Daarom dan gelijk er maar één Lichaam, maar één Kerk is, — alzoo kleven ook a 1 de deelen, al de leden onlosmakelijk samen tot de e e n h ei d des Lichaams. Gij zult het eenmaal aanschouwen, als het u vergund zal zijn met al des Heeren volk de hemelzalen te vullen! En zult gij nu daartegen in uw kerkelijk leven u zoo hevig stellen; en niet gewillig bij het Woord uws Gods, en het voorbeeld van Zijn Apostelen en van de allereerste discipelen u nederleggen! Het betaamt ons toch niet, in de zaken d e s H e e r e n , in de zaak van Zijn Lichaam, en van Zijn Kerk o n z e n zin en wil door te drijven of vast te houden! Of wat zoudt gij zeggen van een knecht dien ge aangesteld hadt in u w werk en in u w e zaken, zoo deze knecht in hetgeen het u w e was, naar zijn e i g e n zin en inzichten verkoos te handelen, en in weerwil van alle bede en verzoek van uwe zijde weigerde dit te veranderen? Ik meen dat een ieder van u niet lang meer geduld met hem zou oefenen, maar

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De ineensmelting - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 januari 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's