Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 14

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 14

Afscheidswoord uitgesproken den 25 Januari 1903..

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

15 heeft Hij alles gewrocht om zijns zelfs wil, Hij heeft inzonderheid den mensch geschapen, opdat deze met Hem in eeuwige zaligheid zou leven, om Hem te loven en te prijzen. Doch de mensch beantwoordt niet aan deze zijne bestemming. Dooiden satan verleid, is hij door moedwillige ongehoorzaamheid van God zijnen Schepper afgevallen en een zondaar geworden. In plaats vait.te leven tot eer en verheerlijking van zijnen God en Schepper, ontheiligt en onteert de mensch als zondaar zijnen grooten Naam en tergt Hem met zijne zonden en ongerechtigheden. Niet, Gel., alsof God hierbij schade zou lijden, en alsof daardoor iets aan zijne gelukzaligheid zou ontbreken. Neen, als wij vroom zijn, geven wij God niets, en als wij goddeloos zijn, ontnemen wij Hem niets. God is in zichzelven de alleen gelukzalige Heere, en Hij wordt van 's menschen handen niet gediend als iets behoevende. Ook zal God in alle eeuwigheid zijnen grooten Naam verheerlijken in het straffen van alle goddeloozen, gelijk Hij reeds hier op aarde begonnen is dit te doen in het bezoeken van zoo menige ongerechtigheid en misdaad, die door dezen of genen goddelooze is bedreven. Maar kunnen wij Gode, dat volzalig Wezen, niet profijtelijk of schadelijk zijn, wij zijn onszei ven tot een oordeel geworden. Door onze zonden kunnen wij niet beantwoorden aan onze bestemming om, aan het hoofd der schepping geplaatst, God in zijne werken groot te maken en te verheerlijken. Zoo wij dit zullen doen en alzoo aan onze bestemming beantwoorden, dan moeten wij van onze zonden met hare schrikkelijke gevolgen verlost worden. Niet alleen moeten wij vergeving van al onze zonden ontvangen, maar wij moeten ook geheel en al vernieuwd en naar Gods evenbeeld herschapen worden. Gode zij dank, Hijzelf heeft, naar zijn vrijmachtig welbehagen, voor ons hiertoe den weg gebaand. Hij heeft ons zijnen eeniggeboren Zoon tot een Middelaar en Zaligmaker gegeven, en in het bloed van dien Middelaar worden wij gewasschen niet alleen van al onze zonden, maar ook worden wij in Hem, door zijnen Geest vernieuwd tot nieuwe schepselen, geschapen tot

j

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 januari 1903

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 januari 1903

Brochures (TUA) | 28 Pagina's