Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 22

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 22

Afscheidswoord uitgesproken den 25 Januari 1903..

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

23 wereld te verlaten, en uw leven te wijden aan den dienst van God en Jezus. Hebt gij die vermaning gehoord en zijt gij haar opgevolgd P Is het uw lust geworden, om den Heere te vreezen en in zijne wegen te wandelen ? O, bedenkt deze en dergelijke vragen in deze ure, waarin ik voor de laatste maal als uw herder en leeraar voor u sta en u de woorden des levens verkondig. De apostel Paulus zegt ergens van zichzelven en zijne medearbeiders in het Evangelie: Wij zijn Gode een goede reuk van Christus in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan. Dezen, namelijk dengenen, die verloren gaan, een reuk des doods ten doode, maar genen, namelijk dengenen, die zalig worden, een reuk des levens ten leven. Het Evangelie, hetwelk door de knechten des Heeren verkondigd wordt, is eene wonderbare zaak. Het kan de menschen verteederen en tot bekeering leiden, maar het kan hen ook stugger, harder en boozer doen worden. Christus is gezet, ja voor velen tot eene opstanding, maar ook voor velen tot een val, tot een rots der ergernis, waarover zij struikelen en vallen. Is dit niet een ontzettend oordeel ? Is het niet vreeselijk, onder allen arbeid der genade zijn hart te verharden ? Het zal Tyrus en Sidon in den dag des oordeels verdragelijker vallen dan dengenen, die onder het Evangelie verloren gaan. Daarom bidden wij u, Gel., om u nauwkeurig te onderzoeken en u af te vragen of de arbeid der genade, die aan u is besteed, u ten zegen is geweest en of ook onze prediking bij u vrucht heeft gedragen, des geloofs en der bekeering waardig. Bedenkt toch, dat wij eenmaal, in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, rekenschap zullen moeten afleggen ; ik, hoe ik u het Evangelie verkondigd en onder u gearbeid heb, en gij, hoe gij gehoord en ons woord ontvangen hebt. Nog eenmaal, in deze laatste ure, bid ik als uw herder en leeraar u, verhardt uwe harten niet, maar laat u in Christus met God verzoenen. En zijt gij onder den dienst van Gods knechten, ook onder mijnen dienst, gezegend, zijn wij u door

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 januari 1903

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 januari 1903

Brochures (TUA) | 28 Pagina's