Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 10

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 10

Afscheidswoord uitgesproken den 25 Januari 1903..

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

11 en Achaje. Doch waren zij door den Heiligen Geest onder de verkondiging des Evangelies vernieuwd; waren zij van de afgoden tot den levenden God bekeerd ; daardoor was het goede werk in hen pas begonnen, en dat werk moest in hen voortgezet en voleindigd worden tot op den dag van onzen Heere Jezus Christus. En alzoo is het niet alle geloovigen gelegen, zoolang zij in dit leven zijn. Ze zijn geroepene heiligen, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heiligen verkregen volk, maar de allerheiligsten onder hen hebben nog maar een klein beginsel van de volmaakte gehoorzaamheid, zoolang zij hier op aarde zijn. Er blijft in hen bij hunne vernieuwing en bekeering integendeel nog o zoo veel over van den ouden mensch, dat afgelegd moet worden, en o zoo veel van den nieuwen mensch, dat aangedaan moet worden. Dit wetende, wenscht de Apostel den geloovigen te Thessalonika toe, dat de God des vredes hen geheel en al heilige. Geheel en dl. Het grondwoord door „geheel en al" vertaald, komt alleen in onze tekstwoorden voor. Het is samengesteld uit twee woorden, namelijk uit „geheel" en „voleindigd", en beteekent dus „geheel voleindigd". Het duidt dus iets aan, dat volkomen is, iets waaraan niets, dat tot zijn wezen behoort, ontbreekt. Sommigen meenen, dat de Apostel met dit woord alle geloovigen in het algemeen en ieder geloovige in het bijzonder op het oog heeft, en dat hij er mede wil te kennen geven, dat God hen allen zonder eenige uitzondering moge heiligen. Doch deze beteekenis ligt niet in dit woord, maar het wil zeggen, dat het God den Heere moge behagen hen allen geheel en al te heiligen, naar lichaam en ziel, met alle vermogens en krachten, naar hunne gansche persoonlijkheid, dooien door, zoodat er niets zondigs en verkeerds in en aan hen overblijft, en zij geheel volmaakt zijn en den Heere hun gansche leven wijden. 2. Reeds uit dit eerste gedeelte van den zegenwensch ziet gij, Gel., dat de wensch van den Apostel een kostelijke en rijke wensch moet heeten. Doch nog duidelijker zal de dier-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 januari 1903

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 januari 1903

Brochures (TUA) | 28 Pagina's