Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 23

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 23

Afscheidswoord uitgesproken den 25 Januari 1903..

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

24 de genade Gods een goede reuk van Christus geweest, een reuk des levens ten leven, keert met dien zegen tot den Heere, die dien zegen gegeven heett, en geeft Hem alleen de eere. Niet ons, niet ons, maar Hem alleen zij de eere, om zijner goedertierenheid, om zijner waarheid wil. Mij aangaande, van u scheidende, dank ik openlijk den Heere, dat Hij zich in zijne ontferming van mij heeft willen bedienen, om u, kinderen Gods, te stichten en op te bouwen in uw geloof, 0111 u te bemoedigen en te troosten in het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus. Wie ben ik en wat is mijns vaders huis, dat Hij deze genade aan mij heeft bewezen ! Nog eenmaal : Hem, en Hem alleen, zij de ootmoedige dank er voor toegebracht. Doch ga ik van u henen, ik maak den zegenwensch van Paulus, gelijk ik gezegd heb, tot den mijnen, en met hem smeek i k : De God des vredes heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. God heiligt zijn volk. Hij begint het werk deiheiliging in hen met de wedergeboorte, zet het in hen voort door de dagelijksche heiligmaking en voleindigt het in hen bij de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. En heiligt God zelf zijn volk, Hij doet dit werk niet onmiddellijk, maar Hij bedient zich daartoe van de door Hem verordende middelen. Deze middelen zijn het Woord en de Sacramenten. God heilige u, Gel., geheel en al, en zegene daartoe de middelen, die Hij u gegeven heeft. Ga ik henen, gij behoudt nog een tweetal knechten des Heeren, die u dienen in het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus. Die beide dienaren blijven bij u, om onder u te arbeiden in de bediening des Woords en deiSacramenten. Hij, die u deze beide herders en leeraars gegeven heeft, Hij doe hunnen arbeid onder u strekken tot uwe volmaking, tot het werk der bediening, tot opbomving van het lichaam van Christus in uw midden, totdat gij allen zult komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods,

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 januari 1903

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

De algeheele heiliging van de geloovigen, de wensch van de dienaar des Evangelies - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van zondag 25 januari 1903

Brochures (TUA) | 28 Pagina's