Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De pauskeuze - pagina 92

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De pauskeuze - pagina 92

De gebruiken en plechtigheden bij de verkiezing van het Opperhoofd der Roomsche Kerk

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

moet iemand Kardinaal-priester zijn, magister der theologie of doctor in 't Kerkelijk recht. telijk; sterft de

De benoeming geschiedt door den Paus, schrif-

Paus, dan houdt zijne bediening op, en dan

wordt

terstond tot de benoeming van een tijdelijken pocnitentiarius door de Kardinalen overgegaan, waarbij meerderheid van stemmen beslist 5.

De annuhu

pucaloriiu

of viaachersring heeft op den steen, behalve

den naam van den Paus, het beeld van den

II. Petrus, die, in een

kano staande, het net uitwerpt; sedert Calixtus I I I wordt hij ter verzegeling der brieven in roode was op perkament gebruikt. Het eerst wordt van zulk een visschersring onder Clemena I V , 1 2 6 5 , melding gemaakt. De woorden van Theobald van Canterbury, 1 1 J 9 — 1 1 6 1 , aan Alexander von Lincoln; „gelijk de paus met het roer het schip van Petrua, zoo leidt hij door het gepaste gebruik

van zijn zegel de gansche K e r k , "

wijzen er op, dat reeds in die tijden een zoodanig zegel in gebruik was. 6.

Over den I'rotonotarius Apostolicua in Roomicht

Protonotariu« Apostolicus:

WoorJtn:

Protonotarius apostolicua U vooreerst

de naam voor de zeven leden van een Romeinsch college van pauaelijke notarissen, welke tot de eigenlijke prelatuur belmoren ; naast hen zijn echter nog andere protonotarii, welke den titel slechta ecrahalve dragen. t)e protonotarii der eerste klasse herten: Protonotarii participantea, die der tweede klasse zijn Af „Protonotarii «upranumcrarU ad instar partici pantium", of eenvoudig ,,Protonotarii titulares sive ad honores."

Voor

het eerst vindt men van kerkelijke notarisaen melding gemaakt onder l'aus Clemena I; hunne taak wa* het opstellen der acten van de marte. laren.

Onder Jullus I werd hunne taak uitgebreid, zij moesten alles

verzamelen, wat notitia . , . omnibus pro fide ecclesiastica est. Zij traden van toen af ook op als gezanten bij den Keizer, ah vertegenwoordigers dea Pausen bij Conciliën, als Inquirenten bij gerechtelijke onderzoekingen, ah

visitatoren

van

kloosters.

Sixtua V stelden hunne

Latere

pauselijke

verordeningen

onder

rechten en privilegiën nauwkeuriger vast en

wezen hun bepaalde werkzaamheden aan in de Congregatie Kituum en der Propaganda, welke tegenwoordig inderdaad nog door één der protonotarii uitgeoefend worden.

I'ius IX stelde in 1853 hunne rechten en

privilegiën weder nader vast.

Het eere protonotariaat is als titel voor

verdienstelijke personen reeds bekend sinds de tiende eeuw. van den

Protonotarius

is:

bij kerkelijke

Een recht

plechtigheden den mijter te

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 februari 1903

Brochures (TUA) | 100 Pagina's

De pauskeuze - pagina 92

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 februari 1903

Brochures (TUA) | 100 Pagina's