Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 5

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 5

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 1)

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sinds de heerlijke Vereeniging van de Kerken uit de Afscheiding en van de Kerken uit de Doleantie, op een Synode te Amsterdam in beginsel een feit werd, zijn nu ruim een tiental jaren verloopen. Die Vereeniging kwam toen i n b e g i n s e l tot stand. Dat wil zeggen: de genoemde Kerken n a m e n toen e l k a n d e r a a n als Kerken met dezelfde belijdenis der wraarheid, en met dezelfde op die belijdenis gegronde kerkenorde en liturgie. Hetgeen daarna nog moest plaats hebben, en hetgeen waarin elk der betrokken Kerken voor zich zelf moest werkzaam zijn, dat was de pl a a ts e l i j k e I n e e n s m e l t i n g . De in beginsel gesloten Vereeniging moest ook plaatselijk doorwerken. Waar de Kerken elkander hadden erkend als ware Kerken, en als zulke Kerken die leven uit dezelfde grondbeginselen in hun leer en in alle hunne kerkelijke handelingen, daar had ook het nog langer voortbestaan op eenzelfde plaats van twee dezer Kerken afzonderlijk naast elkander, geen wettig geldende grond meer. Of om volkomen duidelijk te spreken: zulk een voortbestaan van twee dezer Kerken op éénzelfde plaats kon n u geen andere gronden of oorzaken meer hebben, dan zoodanige, die zulk een gescheiden of gedeelde toestand afkeurenswaardig, ja, voor Gods heilig oog diep zondig zouden maken. Door des Heeren doorwerkende en lieflijke genade, heeft de zegenrijke, maar toch nog naar de macht die vleesch en satan bij ons in dit leven nog heeft, met veel tegenkanting somtijds worstelende Vereeniging, op vele grootere en kleinere plaatsen in ons vaderland door plaatselijke Ineensmelting hare voltooiing verkregen. Doch op andere plaatsen, wier aantal ook nog wel als „vele" aangeduid kan worden, doet de macht der genade en de werking van het Woord en van den Geest van God, de harten van Gods

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1903

Brochures (TUA) | 47 Pagina's

De ineensmelting - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1903

Brochures (TUA) | 47 Pagina's