Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 36

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 36

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 1)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

36 Niet, dat uw eigen vergadering waartoe gij behoort, niet een Kerk is: zij was het en zij is het. Want immers, er bestaat toch niet een sectarisch zich opsluiten in eigen kring zonder de armen verlangend uit te strekken tot de anderen, die betoonen met u van het Lichaam van Christus te zijn! —• Want immers, er is dooide genade des Heeren wel een waarachtig en oprecht streven in uw Kerk, om te zijn d c vergadering, of om te k o m e n tot d e vergadering op de plaats uwer inwoning van alle geloovigen! En er is toch wel in overeenstemming met dat leven hetwelk in de Kerk als zoodanig een vanzelfsheid is, een hartelijk en beslist streven, om tot v e r e e n i g i n g te komen met alle vergaderingen op plaats uwer inwoning, die met uw Kerk uit één wortel der belijdenis leven! Immers, gij waakt toch wel tegen verslapping, tegen insluimering van deze kostelijke en echt kerkelijke aandrift, —- al is ook daarvoor bij dezen en genen wel eens eenig gevaar! Door in dezen nalatig te zijn en door voor deze heerlijke zaak niets meer te gevoelen, zoudt gij gevaar loopen de Kerk d e s H e e r e n te verliezen en te ontaarden in e e n zeker, willekeurig gevormd g ez e l s c h a p v a n g e l o o v i g e n met als vanzelf niét een eigenlijk kerkelijk, maar een bloot sectarisch en separatistisch karakter. Door te verliezen die zuiver kerkelijke aandrift, door ongevoelig te worden voor den waarachtigen drang die in al de leden woont, naar de eenheid des lichaams, of naar de vorming en openbaring des één en lichaams, — kan uw Kerk van lieverlede worden een gezelschap gevormd naar m e n s c h e 1 ij k e, in plaats van naar G o d d e l ij k e verkiezing. Uw Kerk zou in haar samenvoeging of samenstelling, in den grond van gewoon menschelijk maaksel worden, een gezelschap of vereeniging worden van gewoon menschelijke herkomst, die miste het kerkelijk cachet, het eigenlijk kerkelijke, het waar kerkelijke karakter, — bij alle kerkelijk vertoon, dat overigens ook bestaan mocht. Want laat ons dit niet vergeten: hiérin komt de Kerk des Heeren als zoodanig uit, en hièrin komt het waar kerkelijke van u w Kerk uit, in het w i l l e n omvatten van a l l e leden van Christus, en dit niet alleen uit liefde tot de andere leden, maar ook hierom, dat het Huis Gods of de Kerk niet anders dan alle leden omvat, en dat zij in haar wezen geenszins gedeeld is, d. w. z. hare leden niet bezit in twee of drie gescheiden lichamen maar in één éénig lichaam.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1903

Brochures (TUA) | 47 Pagina's

De ineensmelting - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1903

Brochures (TUA) | 47 Pagina's