Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 15

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 1)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

19 aan ware kennis en inzicht der waarheid Gods bezitten, is het niet in den grond te danken aan den arbeid der Kerk, aan de Christenheid gedurende den loop der tijden verricht ? Wie heeftde groote Christelijke grond- en heilswaarheden, in den vorm waarin zij nóg door de beminnaars van een positief Christendom in den tegenwoordigen tijd over het algemeen het meest gekend en omhelsd worden, in den loop der eeuwen uit de Schrift opgedolven, vastgesteld en aan de Christelijke wereld onderwezen? Wie anders, dan de Kerk, wier taak en dure roeping het ook was van 's Heeren wege, door de dienaren die God haar schenkt! De Kerk is het, die het Woord Gods, — uitgangspunt door den H. Geest niet alleen van het gansche Christendom, maar ook van een machtige Christelijke beschaving, — moet verkondigen en onderwijzen, en moet verdedigen, vervuld door den Geest haars Gods — bij en voor een ieder en een iegelijk. Niet, dat niet e e n i e d e r tot zekere hoogte dit alles behoort te doen en mag doen, waar God gelegenheid en kracht geeft. Maar gelijk ieder persoon en iedere kring zijn eigen speciale taak heeft in dit leven, zoo is d i t alles de speciale taak der Kerk in deze wereld, waarin ook een ieder haar behoort te ontzien en te eeren. Want niet alleen van de Oud-testamentische Kerk is het waar, dat haar „de woorden Gods zijn toebetrouwd", maar ook van de Nieuw-testamentische Kerk. Want wie zou tot dit alles wat wij noemden het meest geschikt en het meest aangewezen zijn, dan z ij, de Kerk, wier God en Vader zelf het is, die in dit Woord spreekt, — dan z ij, de Kerk, tot wie dit Woord, deze brief des hemels, in het bizonder, en in de eerste plaats, gericht was, — dan z ij, de Kerk, welke den Geest, die dat Woord ingaf, heeft in haar wonende! En het betaamt ons daarom ook niet, dat „toebetrouwd" al te eng op te vatten. Gelijk ook 1 Tim. 3 : 1 5 geleerd wordt, dat de Kerk is „een pilaar en vastigheid d e r w a a r h e i d." Een pilaar en vastigheid alzoo niet maar van „de woorden Gods" elk dier woorden op zich zelf genomen, maar ook van de w a a rh e i d, die Gods Geest haar al meer en meer uit die woorden doet kennen. (Zie hier ook : Jez. 2 : 2 en 3.) Daarom is zoo dwaas wie op zich zelf wil gaan staan, en den steun van het lichaam, van het geheel versmaad. Zoo iemand staat zoo ontzettend zwak! Indien ook iemand in het uitleggen en onderwijzen van de waarheid Gods, het onderwijs en de leiding der

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1903

Brochures (TUA) | 47 Pagina's

De ineensmelting - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1903

Brochures (TUA) | 47 Pagina's