Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 41

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 41

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 1)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

41 Immers, dit een en ander laat geen twijfel omtrent het eigenlijk karakter van het ambt der herders in Gods Kerk. Hun ambt is niet alleen de uitverkorenen tot Jezus te brengen, maar óók hen tot elkander te brengen, en hen, de leden van één Lichaam, naar den aard des lichaams aan elkander te leeren verbonden zijn. En zoo is het, gelijk het einddoel van Jezus' arbeid, óók het einddoel der herders: b i j e e n te v e r g a d e r e n de uitverkorenen, hen bijeen te voegen, hen elkander in den Heere te doen aanhangen tot het ééne Huis, het ééne Lichaam, de ééne kudde van Jezus. Naar de bedoeling des H. Geestes is alzoo hun arbeid: te v o r m e n de afzonderlijke steenen, èn met deze te b o u w e n aan het ééne Huis, als knechten des Heeren. En dit laatste moet nu geschieden, door die steenen, die leden „bijeen" of „tot één" te „vergaderen", en niet door ze van elkander te verwijderen en door den arbeid van het „verstrooien" door Satan uitgeoefend, te dienen. Het is daarom ook niet naar de bedoeling des Heeren en naar den aard van hun ambt, wanneer de herders er zich mede vergenoegen de kinderen des Heeren op vele plaatsen in ons vaderland tot twee, drie kudden vergaderd te hebben. De Heere vraagt van hen hun trouwen arbeid in den bouw van Zijn ééne Huis op elke plaats. De Heere wil dat zij trouwelijk met Hem willen medearbeiden in het b ij e e n of t o t e e n vergaderen van Zijne kinderen op elke plaats. „Bijéén vergaderen" en „tot één vergaderen"! Immers alleen reeds deze beide uitdrukkingen der Schrift, op enkele plaatsen gebruikt om ons een belangrijke zijde van den arbeid des Evangelies aan de menschen te doen verstaan, — gaan met alle kracht in tegen een stil berusten in het bestaan van twee of zelf meer „kerken" van dezelfde belijdenis op één en dezelfde plaats. Maar, zal mogelijk iemand zeggen: wat dan, wanneer het gebeurt, dat geloovigen zich niet w i l l e n laten bijeen vergaderen naar het Woord Gods, maar in weerwil van eenstemmigheid in de belijdenis der waarheid, hardnekkig verkiezen in twee of drie of zelfs meer kerken verdeeld te blijven? Ons antwoord is, dat het dan zeer zeker zeer noodig is, dat zulken in de waarheid Gods in dezen nauwkeuriger onderwezen worden. Doch, zoo zal er misschien gezegd worden : alle onderwijs en toespraak is nutteloos voor sommigen. Ons antwoord is, dat hierin natuurlijk met een forschsn greep niets veranderd kan worden Gemeenten vereenigen tegen

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1903

Brochures (TUA) | 47 Pagina's

De ineensmelting - pagina 41

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1903

Brochures (TUA) | 47 Pagina's