Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De ineensmelting - pagina 30

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De ineensmelting - pagina 30

Een woord voor de eenheid der kerk (Deel 1)

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

30 alzoo vloeien die dikwijls gewraakte woorden voort voor haar, die bij den Heere óók boven alles gaat, want Hij had wegens haar ook voorgenomen het bloed Zijns lieven Zoons niét te sparen! Nogmaals doen wij de vraag met aandrang : wat is, of wie is toch die Bruid van Jezus, die kostelijk is in haar 's Heeren oogen ? Wat of welk is toch dat boven alles gaande Huis Gods des Allerhoogste, tot welks poorten er zullen iugaan uit alle volken ? Gij zegt: dat zijn de geloovigen ! De ware discipelen van Jezus, d i e zijn de Bruid van Jezus, de Geliefde des Heeren. en het licht der wereld ! — Het is zeer waar. Maar dan moogt gij ook niet énkele van die geloovigen, en van die discipelen, die u somtijds schijnen, — hoe tegenstrijdig het ook zij, — minder aangenaam te zijn, daarvan uitzonderen! Zij behooren er met u toe. Let er wèl op, dat gij om de Bruid, om de Kerk des Heeren te hebben, a l l e n moet hebben die er toe behooren. Zij vormen m e t e l k a n d e r die Kerk, die het Huis, die de Bruid des Heeren is. Zij zijn m e t e l k a n d e r dat ééne volk des Heeren, die ééne Kerk, dat ééne en ondeelbare Lichaam des Heeren, die ééne familie of huisgezin des Heeren, op de aarde te vinden zoowel als in den hemel. En kan in een f a m i l i e er één gemist worden ? Immers neen, want dan ontbreekt er iemand die een lid, die een deel van de familie is. Zoo een familie is dan onvolledig, want er is iemand weg dié er toe b e h o o r t , en de familie in zijn geheel, ziet ge dan niet, — maar alleen een deel, zij het misschien een groot deel van de familie . — Eveneens is het met een l i c h a a m : a l l e deelen, a l l e leden zijn noodig. Is er één weg, zoo lijdt daardoor het geheele lichaam. Ook in een v o l k kan geen deel, kan geen stam gemist worden, want dan is het volk in zijn geheel en als zoodanig geschonden. Zoo ook in een h u i s . Alle steenen met elkander vormen het ééne schoone gebouw, en elke steen vervult zijn eigen noodige plaats, zoodat, neemt ge er een weg, zoo ontbreekt er iets, dat er in behoort. En om van de beelden tot de zaak te komen: de Kerk is de Bruid van Jezus. Niet enkele geloovigen zijn dat, maar alle geloovigen m e t e l k a n d e r zijn de Bruid, zijn de Kerk van Jezus. En het H u i s Gods bevat alle steenen, waaruit het is samengevoegd. Het l i c h a a m des Heeren omvat alle zijne leden. De Kerk of anders gezegd: de Gemeente, is de vergadering, de vereeniging,

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1903

Brochures (TUA) | 47 Pagina's

De ineensmelting - pagina 30

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1903

Brochures (TUA) | 47 Pagina's