Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 32

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 32

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen, op Woensdag 8 April 1903

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

33

Is hiermede ook deze opvatting van de betrekking tusschen de Theologie en de philosophie afgewezen, dan rijst ten slotte de vraag of dan naar christelijk belijden deze beide wetenschappen onverzoenlijk tegenover elkander staan? Yan twee zijden wordt deze vraag toestemmend beantwoord. Allereerst door Ritschl, die op dogmatisch gebied het standpunt van het Neo-Kantianisme inneemt. Yolgens dezen geleerde co) moeten Theologie en wetenschap, meer bepaaldelijk Theologie en philosophie geheel en al van elkander gescheiden worden. En dat wel hierom. De Theologie spreekt geen zijnsmaar waardeeringsoordeelen uit. De eisch der waarheid in theoretischen zin geldt niet voor het godsdienstig geloof. Onderzoekt de metaphysica den grond van de wereld deiwerkelijke dingen, de dogmatiek bedoelt slechts de stichting der vromen en heeft dus slechts eene praktische tendenz. Maar deze scheiding, die door Sabatier 6') nog consequenter wordt doorgetrokken, is gansch verwerpelijk. Als de eisch der waarheid voor de Theologie niet geldt, dan behoort zij tot het rijk der verbeelding en mist zij bijgevolg alle wezenlijke waarde. En wanneer men tegenwerpt, dat door deze Theologie het hart des menschen toch vertroost en verkwikt wordt, dan antwoord ik: wat baat den mensch een woord van bemoediging, wanneer hij niet hierop staat kan maken dat deszelfs inhoud met de werkelijkheid overeenkomt ? Er zijn echter nog anderen, die op de bovengestelde vraag een bevestigend antwoord geven. Stuitte in vroeger eeuwen het misbruik, dat van de scholastieke Theologie soms werd gemaakt, n.1. het koude, strakke ontleden en uiteenzetten van de christelijke waarheid, waaraan alle gloed en alle tinteling des levens ontbrak, teederen kinderen Gods terecht tegen de borst, sinds de moderne wijsbegeerte opstond en zij al verder en verder voortschreed op den weg van het ongeloof, vatte in vele christelijke kringen de gedachte post, dat Theologie en philosophie met elkander in onverzoenlijken strijd zijn. Toch is dit volstrekt 3

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 32

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's