Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 29

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 29

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen, op Woensdag 8 April 1903

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

30

zelfstandige wetenschap zich niet in te laten; zij heeft de christelijke mysteriën te eerbiedigen, maar zij heeft niet over dezelve te handelen. Dit laatste is de taak der Theologie en ook hierom steekt de Theologie uit boven de philosophie. Ten laatste staat de philosophie in eene zekere dienstbetrekking tot de Theologie, en dat in tweeërlei opzicht. Allereerst biedt de philosophie, voorzoover zij de Logica en Methodologie bevat, aan de Theologie den wetenschappelijken vorm aan, waarvan zij zich heeft te bedienen. Immers zou de Theologie, zonder aanwending van de wetten der logica en methodologie op den inhoud der Openbaring, op haar terrein nooit afdoende bewijsvoering en systematische behandeling van haar stof kunnen bereiken. Ten tweede biedt de Philosophie in haar speculatieve resultaten, welke zij vindt door 't vorschen met de rede, aan de Theologie de fundamenten ten aan, waarop steunende, deze zich, althans voor zoover het den menschelijken geest mogelijk is, tot eene speculatieve kennis der christelijke mysteriën vermag te verheffen. Hiermede is dit bedoeld. Wij zeiden reeds, dat de Theologie in tweeder instantie ook met redewaarheden het bewijs voor de christelijke mysteriën voeren kan. Daardoor wil zij tot op zekere hoogte in den samenhang dezer mysteriën met de redewaarheden indringen en eene speculatieve kennis der christelijke mysteriën gewinnen m. a. w. speculatieve Theologie zijn. Zeker zal het aan het menschelijk denken nimmer gelukken, dat vermoede verband tusschen de christelijke mysteriën en de redewaarheden geheel te doorzien en de eerste tot innerlijke evidentie te brengen (want zoodoende zouden deze ook ophouden supra rationem te zijn), maar tot op eene zekere hoogte kan het denken zich toch tot eene speculatieve kennis der christelijke mysteriën verheffen-. Want al zijn de bewijzen, waarmede het denken tot dit doel opereert, niet stringent, toch zijn zij krachtige analogie bewijzen. Om echter deze bewijzen te kunnen voeren en daarmede eene, zij 't ook niet volkomene speculatieve kennis der

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's