Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 11

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 11

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen, op Woensdag 8 April 1903

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

12

is tevreden, als zij de dogmata heeft uitgesproken en bewezen. Maar de theologia scholastica gaat van die dogmata als hare principia uit, en tracht van daar uit door redeneering den samenhang der dogmata op te sporen, dieper in de kennis der geopenbaarde waarheid in te dringen, en ze tegen alle bestrijding te verdedigen." 9) En evenmin als de Scholastiek het harde vonnis van geloovige zijde soms uitgesproken verdient, evenmin verdient zij de minachting van de zijde der philosofen. Want wie durft ontkennen dat vele Scholastici eene zeldzame denkkracht hebben geopenbaard ? Onder de Scholastici was Thomas van Aquino facile princeps. „Na Thomas is er nog niemand opgestaan, die als Theoloog zóó alzijdig het terrein der heilige studie heeft doorgedacht, en den moed bezat, zóó diep tot op den bodem van alle vraagstukken door te dringen." 10) Theoloog en philosoof beide, gold hij inzonderheid als de Leermeester der kerk en 't baart dan ook geen verwondering dat in onzen tijd van Roomsche zijde aan de studie zijner geschriften zoozeer de aandacht wordt gewijd. Zijn fout was echter, dat de Godgeleerdheid en de wijsbegeerte te zeer bij hem ineenvloeiden. Dat allerlei kosmologische, natuurkundige, psychologische en philosophische problemen in de Dogmatiek werden behandeld. Dat de Dogmatiek niet uitsluitend de leer der waarheid uiteenzette maar tevens was een systeem van wijsbegeerte, eene encyclopaedie der wetenschap, waarin allerlei wijsgeerige stof opgenomen werd. Inzonderheid dat hij zich nog te dicht bij Aristoteles aansloot, ook wat den inhoud zijner wijsbegeerte aangaat. Zeker is er van Roomsche zijde terecht op gewezen, dat de Doctor Angelicus niet zwoer bij de woorden van den denker van Stagira. ,l ) Maar evenmin kan toch ontkend worden, dat hij niet altoos scherp genoeg onderscheidde tusschen de formeele denkontwikkeling van Aristoteles en de paganistische wereld- en levensbeschouwing, die in zijne geschriften hare uitdrukking vond. De Scholastiek heeft zich niet kunnen handhaven op de

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's