Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 23

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 23

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen, op Woensdag 8 April 1903

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

24

vergoeden. De studie van het historisch psychologisch verschijnsel der religie is zonder meer geen theologisch vak, heeft van zich zelf op eene bijzondere faculteit geen aanspraak, en rechtvaardigt niet den naam van theologie, dien zij nog hier te lande geheel ten onrechte draagt." 3S) Zoo ook om mij alleen tot ons vaderland te bepalen de hoogleeraren Doedes, 34) Gunning, 35) Lamers, 36) en Baljon. 37) Wij denken er dus niet aan willekeurig het veld van onderzoek voor de wijsbegeerte te beperken. Maar dit bepleiten wij. Allereerst dat men dit studievak niet rekene te behooren tot de faculteit der Godgeleerdheid maar tot de letterkundige faculteit en dan wel onder haar philosophische groep. Het indenken van het wezen van den Godsdienst en 't onderzoeken en beschrijven van de geschiedenis van den Godsdienst is geen theologisch maar een philosophisch vak. Ontneemt men nu aan de wijsbegeerte de studie van de religie, dan dient men haar ook te ontnemen de philosophie van het Recht, van de Natuur, van de Kunst enz. en dan blijft er ten slotte voor de wijsbegeerte wat haar materieel deel aangaat niets meer over. Zij, die de wijsbegeerte van den godsdienst tot de theologische faculteit willen brengen, gevoelen dit dan ook zelf wel. Rondweg zegt de hoogleeraar Lamers, sprekende van de wijsbegeerte van den godsdienst en van de zedelijkheid : „ons werden twee wijsgeerige vakken toebedeeld". 3S) Maar dan is 't ook beter o. a. met Prof. J. H. Gunning te erkennen, dat de wijsbegeerte van den godsdienst „eigenlijk tot de faculteit der theoretische wijsbegeerte en der letteren behoort". 39) Uit het gezegde leide men nu echter niet af, dat dan ook de wijsbegeerte van den godsdienst niet door een theoloog V

onderwezen zou mogen worden. Hiertegen is, mits de theoloog tegelijk philosoof zij, geen bezwaar. In de tweede plaats moet de beoefenaar van de wijsbegeerte van den godsdienst de tegenstelling van de ware en valsche religie aanvaarden. De religionsphilosoof mag zich

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's