Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 34

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 34

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen, op Woensdag 8 April 1903

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

35

door zijnen smaak èn hart èn zinnen streelen". En van den spot der wereld wil Jezus ons, als wij slechts in kinderlijk geloof en vertrouwen ons hoofd laten rusten aan zijn hoogepriesterlijk hart, zoo liefelijk vertroosten, dat, als Hij het wenschte, dat wij de beoefening der wijsbegeerte nalieten, ook dit offer nieif te groot zou zijn. Alleen maar, zóó staat de zaak volstrekt niet. In kinderlijke naïveteit moge de kerk van Christus nu en dan gemeend hebben, dat het genoeg was de woorden der Schriften met een geloovig hart letterlijk na te spreken, alras is het haar altoos weer gebleken, dat ook het verlicht verstand in den dienst van God moest aangewend; dat met het denkend verstand de stof der Dogmatiek, die in de geheele Schrift ligt uitgespreid, moest bij een vergaderd, dat wijsgeerig die stof moest bepeinsd en doorgedacht, en dat ten laatste met ditzelfde denkend verstand deze stof tot een systeem moest worden verwerkt. En bij dezen arbeid is de Theoloog evenals ieder ander geleerde in zijn denken gebonden aan de formeele, logische kategoriën, die de Schepper voor 't denken, bepaalde en ook hij mag tegen de logica niet ingaan. Dat allereerst. En dan voorts, ook rechtstreeks dient de studie der wijsbegeerte door de belijders van den Christus beoefend. Elke wetenschap, en dus ook de wijsbegeerte, is een schepsel Gods, en daarom reeds dient zij door ons beoefend te worden. Echter alzoo: dat God ook door haar geëerd en geprezen worde. Wat nu echter moeielijkheid biedt, het is dit, dat het begrip wijsbegeerte zoo vlottend is, dat de meeningen zoo uiteenloopen over de vraag, wat onder wijsbegeerte te verstaan zij. Dit geldt natuurlijk niet van hare formeele vakken de Logica en de Erkenntnisslehre. Dat deze vakken tot de philosophie behooren, stemmen allen toe. Toch ook over deze even een enkel woord, straks neem ik dan den draad van mijn betoog weer op. De logica is eene wetenschap, waarbij van verschil van 3*

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

Godgeleerdheid en wijsbegeerte - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van woensdag 8 april 1903

Brochures (TUA) | 51 Pagina's