Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De bruiloft des Lams - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De bruiloft des Lams - pagina 6

3 minuten leestijd

heid v a n de zaak aan te t o o n e n ? Dingen van belang e n v a n gewicht teekent men in geschrift a a n : als de H e e r e gewichtige dingen belastte aan de profeten, belaste Hij hen, die te s c h r ij v e n , gelijk w i j zien kunnen, Jes. V I I I : 1, Jer. XXXVI 2 L I : 60, en w a t is er gewichtiger stuk, dan w a a r de engel hiervan meldt: het is v a n een gansch zeer uitnemend gewicht. (2 Cor. IV : 17.). 2e. Om d e s w e g e dan ook de gedenkwaardigheid van de zaak uit te d r u k k e n ; w a n t zulke dingen is men gewoon, ergens op te schrijven, die m e n ter gedachtenis aan d e nakomelingschap wil overleveren. (Exod. X V I I : 14.) W a s e r nu g e d e n k w a a r d i g e r stuk en noodiger ter gedachtenis, geduriger herinnering en vertegenwoordiging voor het geloof, voor de hoop, voor de troost en blijdschap, v o o r de aansporing en a a n w a k k e r i n g v a n des Heeren volk, door alle tijden en totdat de Bruiloft zelf aanbreekt, dan dat de engel hier belast te s c h r i j v e n ? 3e. Tot een duidelijk v e r s t a n d en onderscheiden bericht voor elk v a n deze groote z a a k : dingen, die de H e e r e niet te duidelijk wilde bekend maken, die belastte Hij wèl te verzegelen en niet te schrijven. Zoo w e r d tot Daniël g e z e g d : Gij, Daniël, sluit deze w o o r d e n toe en verzegelt dit boek tot het einde des tijds; velen zullen het n a s p e u r e n en de w e t e n s c h a p zal vermenigvuldigd w o r d e n . En Hij zeide: ga henen, Daniël, w a n t deze w o o r d e n zijn toegesloten en verzegeld. (Dan. X I I : 4—9, gelijk ook Openb. X : 4.) M a a r w a t men schrijft, dat wil m e n k e n b a a r maken. Zoo belastte de H e e r e v a n dat standpunt, (Hab. 11:2): Schrijf het geziene en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin leze, die voorbijloopt. W a t w a s nu meer v e r s t a n d en opmerking waardig, w a a r d i g aller kennisneming, dan dit groote s t u k ? 4e. Om de zekerheid en ontwijfelbaarheid van de zaak 7

[

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1924

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

De bruiloft des Lams - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1924

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

PDF Bekijken