Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Rapport over de leer van Ds. A.M. Berkhoff betreffende het duizendjarig rijk en de tweeërlei opstanding - pagina 50

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Rapport over de leer van Ds. A.M. Berkhoff betreffende het duizendjarig rijk en de tweeërlei opstanding - pagina 50

3 minuten leestijd

49 is de e e u w i g e dood. Daar zijn de geloovigen vrij van, zoowel wat hunne zielen aangaat als wat h u n n e lichamen b e t r e f t . Ook .rt>en zorg voor de achter geblevene lichamen; die zullen onverd e r f e l i j k opstaan tot heerlijkheid, en in den dag der dagen met de lichamen verbonden worden om dan eeuwig te leven. Als priesters en als koningen zullen zij met H e m heerschen eeuwig, maar ook reeds gedurende den wereldtijd. Zie hierbij: 1 P e t r . 2 : 9. Reeds voor hun sterven, met h u n n e bekeering, is dit ingegaan. Maar dit komt hier op aarde zoo niet uit, vanwege hunne vernedering, gelijk dat ook bij Christus hunnen Heere het geval was, Dien zij in alles gelijkvormig zijn en worden. Naar Zijn beeld worden zij veranderd. Openbaring 20 : 7—10. In dit gedeelte wordt ons geschetst de ontbinding des Satans en wat hij alsdan nog zal trachten te doen, de laatste periode vóór het einde der wereld. In dien tijd zal God nog eenmaal toelaten, dat hij de volkeren verleidt en ze vergadert tot den krijg tegen de heiligen, die nog op deze aarde zijn. Dan zal het dus weer met den vrede uit zijn. Bedreiging van allen kant. De volkeren bijeen vergaderd van over de geheele aarde, door Joh. „Gog en Magog" genoemd n a a r de godspraken van Ezechiël hst. 38 en 39. Wie wij daaronder te verstaan hebben, doet voor ons doel niet ter zake. Wel, wat wij onder de „legerplaats der heiligen" en de „geliefde S t a d " te verstaan hebben. Deze worden door de vijandige machten omringd en ingesloten, met het doel ze te verderven. Wij kunnen niet anders zien of hiermede wordt bedoeld, het volk Gods, dat is de Kerk des Heeren hier op aarde. Deze zal Satan nog willen verdoen en daarvoor gebruikt hij de woeste horden van deze aarde. Het beeld is natuurlijk ontleend aan liet aardsche Jeruzalem. Daar was onder het Oude Testament de legerplaats van het belijdende en God vreezende volk. Zoo wordt nu nog de Gemeente des Heeren „het Jeruzalem Gods" genoemd, waar het ware volk vergadert. Deze legerplaats zou ook gewis ingenomen zijn door deze machten met Satan aan liet hoofd, ware de Heere zelf niet opgetreden. Maar, dat zal alsdan geschieden. God zal voor zijn volk strijden en de vijanden verteeren. En hier is het einde van Satan's woeden. Hij wordt nu niet weer gebonden, maar geworpen in den poel des vuurs bij het beest en de valsche p r o f e e t , waar hij eeuwig zal blijven en gepijnigd worden. Onze conclusie is derhalve, dat in deze plaats niet de minste sprake is van: 4

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 september 1933

Brochures (TUA) | 83 Pagina's

Rapport over de leer van Ds. A.M. Berkhoff betreffende het duizendjarig rijk en de tweeërlei opstanding - pagina 50

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 september 1933

Brochures (TUA) | 83 Pagina's

PDF Bekijken