Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het christelijk karakter van de N.S.B. - pagina 29

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het christelijk karakter van de N.S.B. - pagina 29

3 minuten leestijd

voegdheid heeft. Uit de adviezen en critieken der deskundigen puurt de regeering datgene wat dient tot heil voor volk en vaderland. D e regeering kan niet stranden op de helft plus 1, doch is alleen verantwoording schuldig aan de Koningin ( K o n i n g ) . W a t heeft men al niet gefulmineerd tegen den corporatieven staat. W a t veel naar voren gebracht wordt is: de staatsopbouw geschiedt dus niet meer naar beginselen, maar naar belangen. Deze voorstelling is echter leugenachtig. D e corporatieve staat wordt opgebouwd op de volgende beginselen: le de door G o d gewilde volkseenheid, 2e. alleen zij die daartoe bekwaam zijn mogen regeeren, 3e. bij den staatsopbouw stelle ieder zijn persoonlijk belang achter bij het groepsbelang, en stelle iedere groep het groepsbelang achter bij het algemeen belang. D e corporatieve opbouw verlangt van den staatsburger „dienen" en „ o f f e r e n " . M e n staat als christen v e r b a a s d wanneer Prof. A n e m a 1 ) schrijft „ M a a r wat men positief aanprijst, het staatsabsolutisme van een dictator, die het volksleven corporatief bundelt, om het rechteloos voor staatsdoeleinden te kunnen gebruiken, is een middel dat oneindig erger is dan de kwaal; het is, zooals oud-Minister de Geer het terecht noemde, kwakzalverspolitiek". W e zijn, zoowel van a. r. als van c.h. zijde dikke woorden gewoon, maar hier is toch een zoo volstrekt miskennen van wat de corporatieve staat in werkelijkheid is, dat men een dergelijke bestrijding slechts zien kan in het licht van : wat wij leeren is zóó absoluut goed dat al het andere niet deugen mag, Z o o ooit, dan springt vooral den laatsten tijd de zelfvoldaanheid en het alles alléén goed weten der anti-revolutionnairen naar voren. Het is daarom goed en nuttig een citaat te geven uit een boekje, geschreven door niet-fascisten, die door persoonlijke langdurige waarneming in Italië de wording van het corporatief systeem kunnen beoordeelen 2 ). Het citaat luidt als volgt : „ D e corporatieve staat houdt in, een nieuwe politieke filosofie, ten nieuw beroep op de economische samenwerking, en een nieuwe opvatting over de verantwoordelijkheid van bezit en burgerschap. D e corporatieve staat erkent geen onderscheid van klasse, doch slechts verscheidenheid van functie. V ó ó r de heerschappij van geboorte of rijkdom wordt het overwicht van toewijding aan de publieke zaak in de plaats gesteld. D e plicht van den burger wordt de basis van de wet. 1) D e fascistische leuze van den corporatieven staat, Mr. A. Anema. 2) Onder fascistisch bewind. Een corporatieve staat in de practijk. Harold E. Goad en Muriel Currey. Vertaling H. Onderstal. Uitgave Nenasu. Utrecht,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 60 Pagina's

Het christelijk karakter van de N.S.B. - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 60 Pagina's

PDF Bekijken