Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De preektrant van de dominé's in de Kerken der Afscheiding in de jaren 1834-1869 - pagina 40

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De preektrant van de dominé's in de Kerken der Afscheiding in de jaren 1834-1869 - pagina 40

Referaat, gehouden op de Predikantenconferentie te Utrecht, april 1934

3 minuten leestijd

T o t zulk een prediking wordt men h a a s t vanzelf gebracht, wanneer men zijn preek altijd doet uitloopen op de v r a a g : „ e n hebt g e d a a r nu wel deel a a n ? " M a a r zöö te preeken is m. i. beslist af te keuren. In dat oordeel blijf ik volharden ondanks alles w a t men d a a r t e g e n heeft ingebracht. O m meer dan één reden. In de eerste p l a a t s . Kenmerken-prediking is onschriftuurlijk. N e r g e n s wordt in de Schrift het zoeken n a a r „ k e n m e r k e n " a a n g e w e z e n als de w e g , w a a r l a n g s men komt tot geloofszekerheid, of het hebben van een b e p a a l d kenmerk gezien als grond, w a a r o p men zijn zekerheid zou mogen laten rusten. Alle teksten, die men daarvoor aanvoert, blijken welbeschouwd, iets a n d e r s te zeggen. B.v. : M a t t h e ü s 7 : 1 6 — 2 0 : Aan hunne vruchten zult gij ze kennen. In deze verzen worden niet de vruchten a a n g e w e z e n als kenmerken, w a a r d o o r men van de oprechtheid van eigen g e loof verzekerd wordt, m a a r als de m a a t s t a f , w a a r n a a r men anderen beoordeelt. J a c o b u s 2 : 17 en 18. Toon mij uw geloof uit uwe werken en ik zal u uit mijne werken mijn geloof toonen. O o k in deze verzen g a a t het niet over het, voor zichzelf het bewijs van zijn geloof te hebben, maar enkel over de w a a r heid, dat geloof en werken nooit zijn te scheiden, dat er geen geloof kan zijn als er geen werken worden gezien, dat er geen werkelijk g o e d e werken kunnen zijn, w a a r het geloof ontbreekt. 1 ) i 2 C o r . 13 : 15. Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is, tenzij gij eenigszins verwerpelijk zijt. Men zie over de verklaring van deze tekst Prof. Dr. F. W . Grosheide in : Korte verklaring der Heilige Schrift, over „ J a k o b u s " bldz. 40 en in ,,Kommentaar op het Nieuwe Testament" over dezelfde brief, bldz. 461 en 462.

38

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De preektrant van de dominé's in de Kerken der Afscheiding in de jaren 1834-1869 - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

PDF Bekijken